Dim anthem yn Wembley

  • Cyhoeddwyd
WembleyFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd yr anthem ei chanu cyn rownd derfynol Cwpan yr FA yn 2008

Mae Cynghrair Bêl-droed Lloegr wedi cadarnhau na fydd anthemau cenedlaethol yn cael eu canu cyn rownd derfynol Cwpan Carling rhwng Caerdydd a Lerpwl ddydd Sul.

Mewn datganiad dywedodd y gynghrair mai'r polisi oedd peidio â chanu anthemau pan fyddai timau o Gymru a Lloegr yn cwrdd mewn rowndiau terfynol gan fod cefnogwyr wedi amharu ar y canu o'r blaen.

Dywedodd llefarydd ar ran y gynghrair: "Mae'n bolisi ers tro gan y gynghrair i beidio â chanu anthemau mewn achlysuron o'r fath.

"Mae'r gynghrair yn ystyried gemau fel hyn yn rhai domestig nid yn rhai rhyngwladol a chafodd y polisi ei gyflwyno wedi i gefnogwyr beidio â pharchu'r ddwy anthem yn y gorffennol."

Er gwaetha'r polisi fe gafodd Hen Wlad Fy Nhadau a God Save The Queen eu canu pan oedd Caerdydd yn chwarae yn erbyn Portsmouth yn rownd derfynol Cwpan yr FA yn 2008.

Katherine Jenkins ganodd anthem Cymru gyda'r Fonesig Lesley Garrett yn canu anthem Lloegr.

Ond mae Cwpan Carling o dan reolaeth y Gynghrair Bêl-droed nid yr FA a doedd dim anthemau yn Wembley cyn i Abertawe gwrdd â Reading yn rownd derfynol y gemau ail gyfle y llynedd.