Pris tir amaethyddol wedi dyblu mewn pum mlynedd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae pris tir fferm yng Nghymru wedi dyblu mewn pum mlynedd

Mae'r galw am dir amaethyddol masnachol yng Nghymru wedi arwain at y prisiau uchaf erioed, yn ôl arolwg marchnad tir gwledig gan RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors).

Cynyddodd pris erw o dir i £6,900 ar gyfartaledd yn ystod ail ran y flwyddyn.

Mae tir fferm yng Nghymru bellach wedi dyblu mewn gwerth dros y pum mlynedd diwethaf.

Daw hyn oherwydd diddordeb cynyddol o ffermwyr masnachol sy'n edrych i ehangu eu mentrau er mwyn manteisio ar gryfder prisiau nwyddau.

Dywedodd 63% o syrfewyr siartredig yng Nghymru bod cynnydd yn y galw am dir masnachol dros y 12 mis diwethaf, tra bod y galw am dir ffermio preswyl wedi bod yn llai positif (16%).

Roedd gwahaniaeth mawr rhwng cyflenwad a galw'n amlwg, wrth i swm y tir ar gael cwympo yn ystod chwe mis diwethaf 2011.

Ar draws Prydain, fe brofodd pob ardal prisiau tir fferm yn codi yn ystod chwe mis diwethaf 2011, ac eithrio gogledd ddwyrain Lloegr a'r Alban.

Oherwydd y gwahaniaeth rhwng cyflenwad i'r farchnad a'r galw gan brynwyr mae syrfewyr Cymru yn rhagweld y bydd y tuedd mewn prisiau tir fferm yn parhau dros y 12 mis nesaf.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol