Gwrthderfysgaeth: Carcharu dyn am fygwth yr heddlu

  • Cyhoeddwyd
Neuadd Gymunedol Treganna
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd swyddogion eu galw i gyfarfod yn Neuadd Gymunedol Treganna, Caerdydd

Mae dyn wedi cael ei garcharu am wyth mis ar ôl bygwth saethu'r heddlu a swyddogion cyngor mewn cysylltiad â chyrch gwrthderfysgaeth yng Nghaerdydd.

Roedd Mohammed Abdin, 21 oed, o Grangetown, Caerdydd, wedi bygwth swyddogion oedd wedi mynd i atal cyfarfod oedd yn cael ei gynnal gan fudiad Muslims Against Crusades yn Neuadd Gymunedol Treganna.

Fe wnaeth Abdin gyflawni'r troseddau ddiwrnod ar ôl derbyn dedfryd wedi ei gwahardd am ffrwgwd union 10 mlynedd ers trychineb Medi'r 11.

Cafodd Abdin, wnaeth gyfadde' i'r drosedd, ei ddedfrydu yn Llys y Goron Caerdydd.

Clywodd y llys bod Abdin wedi mynd yn ymosodol ac roedd yn gweiddi ar yr heddlu: "Dwi'n mynd i dorri eich pen i ffwrdd" a "Dwi'n mynd i'ch saethu chi gyda gwn".

Cwynion

Pan gafodd o ei arestio, dywedodd wrth un o'r heddweision: "Mewn 10-15 mlynedd pan fyddwn ni yn rheoli, dwi'n mynd i'ch canfod chi a'ch lladd.

"Rydach chi'n mynd i losgi i farwolaeth."

Roedd Abdin wedi pledio yn euog mewn achos blaenorol yn Llys Ynadon Caerdydd.

Ar Ionawr 19 fe wnaeth heddlu gwrthderfysgaeth gynnal cyrch ar y neuadd wedi cwynion am y grŵp.

Mae Uned Gwrthderfysgaeth ac Eithafiaeth Cymru wedi amddiffyn y cyrch gan ddweud ei fod "yn gwbl gymesur".

Ond mae cefnogwyr y grŵp yn dweud mai dosbarth astudio oedd dan sylw ac nad oedd yn gysylltiedig â therfysgaeth.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol