Tân yn dinistrio tŷ gwag ger Chwilog

  • Cyhoeddwyd
Penrhyn ym Mhenychain, ChwilogFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Ar un adeg roedd diffoddwyr o Bwllheli, Porthmadog, Blaenau Ffestiniog a Dolgellau yn ceisio rheoli'r fflamau

Parhau i ymchwilio y mae'r awdurdodau ar ôl i dŷ gwag gael ei ddinistrio gan dân yng Ngwynedd.

Roedd diffoddwyr o Bwllheli, Porthmadog, Blaenau Ffestiniog a Dolgellau yn ceisio rheoli'r fflamau yn y tŷ anghysbell ger Chwilog am 1.28am ddydd Mercher.

Enw'r tŷ yw Penrhyn, y mae grŵp gwyliau Hafan y Môr yn berchen arno ym Mhenychain.

Y gred yw mai'r cylched byr trydanol yn y mesurydd trydan achosodd y tân.

"Mae'r tân yn dangos pa mor beryglus yw tanau trydanol," meddai Glyn Jones o Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru.

"Fe all ddigwydd unrhyw amser ac yn unrhyw le.

Larymau

"Dylai'r cyhoedd wneud popeth o fewn eu gallu rhag ofn y bydd tân yn cynnau, fel sicrhau eu bod yn gosod larymau mwg gweithredol yn y cartref a bod cynllun dianc fel bod modd i'r teulu adael y tŷ cyn gynted â phosib.

"Hefyd dylai pawb wneud yn siŵr bod mannau lle mae eitemau trydanol yn cael eu cadw yn glir o sbwriel, papur a deunyddiau hylosg eraill a all hwyluso lledu tân.

"At hynny, mae rhai camau syml y mae modd eu dilyn i atal tân trydanol yn y cartref, gan gynnwys:

  • PEIDIO Â gorlwytho socedi;
  • GWIRIO gwifrau yn rheolaidd rhag ofn eu bod wedi treulio;
  • TYNNU plwg unrhyw gyfarpar sydd ddim yn cael ei ddefnyddio;
  • CADW cyfarpar yn lân ac mewn cyflwr gweithredol da."

Dywedodd llefarydd ar ran Hafan y Môr fod yr adeilad wedi bod yn wag ers peth amser.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn cynnig archwiliadau diogelwch tân yn y cartref am ddim.

Os oes angen fe fyddan nhw yn gosod larymau mwg am ddim. Y rhif ffôn yw 0800 169 1234 neu ewch i www.gwastan-gogcymru.org.uk am fanylion pellach.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol