Galw am asesiad risg cyn ad-drefnu gwylwyr y glannau

  • Cyhoeddwyd
Protest yn erbyn cau'r orsaf yn AbertaweFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae nifer o brotestiadau wedi bod yn erbyn cau'r orsaf yn Abertawe

Mae Pwyllgor Deisebau Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn galw am gynnal asesiad risg annibynnol o'r cynigion i ad-drefnu gwasanaethau gwylwyr y glannau yng Nghymru.

Mae'r argymhelliad yn rhan o ymchwiliad i oblygiadau posibl y newidiadau gafodd eu hawgrymu gan Lywodraeth San Steffan i Asiantaeth y Môr a Gwylwyr y Glannau.

Cafodd yr ymchwiliad ei gynnal wedi i'r pwyllgor dderbyn deiseb ac arni bron i 300 o lofnodion, gyda phob un yn galw am gynnal asesiad risg annibynnol yng Nghymru.

Mae cynigion Llywodraeth San Steffan yn cynnwys cau gorsaf gwylwyr y glannau Abertawe a chydgysylltu gweithrediadau ar gyfer yr ardal o bosibl mewn gorsafoedd a leolir mewn mannau eraill yn y DU.

Clywodd y pwyllgor y byddai cau'r orsaf yn arwain at golli gwybodaeth leol arbenigol am arfordir yr ardal.

Codwyd pryderon hefyd am y cyfnod byr oedd rhwng i Lywodraeth San Steffan gyhoeddi'r asesiad risg ei hun a derbyn 1,700 ymateb i'r cynigion.

'Mater o bwys'

Does gan y Cynulliad ddim pŵer dros Asiantaeth y Môr a Gwylwyr y Glannau.

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd William Powell ei bod yn rhy gynnar i ddweud a oes sail gadarn i'r pryderon yn yr adroddiad

Ond mae'r pwyllgor o'r farn bod modd i Lywodraeth Cymru gomisiynu ei asesiad risg ei hun, oherwydd goblygiadau posibl yr ad-drefnu i bobl sy'n gweithio yn ardaloedd arfordirol Cymru neu'n ymweld â nhw.

"Ar ôl ystyried y materion sy'n ymwneud â'r ddeiseb, mae'r pwyllgor yn bendant fod y mater hwn o bwys mawr i ddefnyddwyr ein glannau a'r rhai sy'n ymweld â hwy," meddai William Powell AC, Cadeirydd y Pwyllgor Deisebau.

"Mae'n rhy gynnar i ddweud a oes sail gadarn i'r pryderon a nodir yn yr adroddiad.

"Ond o gofio'r brys i gyhoeddi'r adroddiadau risg, sef llai na chwe wythnos ar ôl cael 1,700 o ymatebion i ymgynghoriad, mae'n hawdd deall y pryderon.

"Clywodd y pwyllgor gan nifer o unigolion a sefydliadau sy'n pryderu'n fawr am y newidiadau arfaethedig i Wasanaeth Gwylwyr y Glannau.

"O gofio pa mor daer yw teimladau pobl am y mater, teimla'r pwyllgor ei bod yn hollbwysig bod Llywodraeth Cymru'n dal ati i herio penderfyniad Llywodraeth San Steffan."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol