Dyn wedi dwyn o gronfa elusen i'w fab oedd ar fin marw

  • Cyhoeddwyd
Julian EmmsFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Julian Emms wedi gwadu dwyn £16,500 o'r gronfa sefydlwyd i anfon ei fab am driniaeth arloesol yn China

Mae tad yn wynebu dedfryd o garchar am ddwyn £16,500 gafodd ei godi i'w fab oedd yn marw.

Roedd hyn yn golygu nad oedd digon o arian i dalu am ei angladd.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd fod Julian Emms, 46 oed, wedi dwyn yr arian o gronfa elusen ei fab Michael.

Ar y pryd roedd Michael yn ei arddegau ac ef oedd y person ifancafym Mhrydiai i ddiodde o glefyd niwronau motor.

Roedd Emms wedi gwadu twyll ond fe'i cafwyd yn euog wedi i'r rheithgor ystyried am hanner awr.

Cafodd ei ryddhau ar fechnïaeth a bydd yn cael ei ddedfrydu fis nesaf.

Dywedodd y Barnwr R A Britton wrtho y dylai "ddisgwyl dedfryd o garchar".

Roedd llawer o bobl wedi cynnal digwyddiadau i godi £55,000 i anfon Michael i China i gael triniaeth arloesol.

Ddydd Iau fe gafwyd Emms yn euog o ddwyn miloedd o bunnau o'r gronfa wedi i'r driniaeth fethu.

Gadawodd £1,300 yn y cyfrif, dim digon i dalu am angladd Michael pan fu farw'r llynedd yn 24 oed.

Sieciau

Dywedodd yr erlynydd Meirion Davies: "Fe weithiodd llawer o bobl yn galed iawn i godi arian i'r gronfa.

"Pa fath o ddyn fyddai'n twyllo ei fab ei hun a defnyddio'r arian i'w ddibenion ei hun?

"Roedd yn weithred ffiaidd ..."

Clywodd y llys fod Emms wedi twyllo mam-gu Michael, Anne Brandon, un o'r pedwar wedi eu hawdurdodi i arwyddo sieciau'r elusen.

'Yn wag'

Ychwanegodd Mr Davies: "Roedd Emms wedi gofyn am ddwy siec i dalu am wyliau i'r Unol Daleithiau i Michael ac wedi gwneud cais am eu gadael yn wag gan nad oedd yn gwybod yr union symiau."

Ond clywodd y llys fod Emms wedi newid y siec er mwyn cael gafael ar £16,500.

Roedd gan Emms ddyled fusnes o £15,000 pan gafodd y siec ei chyflwyno.

Dywedodd y barnwr R.A.Britton wrtho y dylai "ddisgwyl dedfryd o garchar - yr unig gwestiwn yw am ba hyd."