Aelod Cynulliad yn codi pryderon am elusennau eraill

  • Cyhoeddwyd
Logo AwemaFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd arian cyhoeddus ei atal i'r elusen ar ôl i ymchwiliad ganfod "methiannau sylweddol a sylfaenol"

Mae Cadeirydd Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad yn dweud ei fod wedi derbyn llythyron sy'n cynnwys honiadau am y modd mae elusennau a mudiadau eraill yn rheoli eu cyllid.

Mae'r Comisiwn Elusennau a'r Swyddfa Ystadegau ar hyn o bryd yn ymchwilio i'r berthynas rhwng Llywodraeth Cymru a'r elusen lleiafrifoedd ethnig AWEMA, wedi adroddiad beirniadol gan archwilwyr y Cynulliad bythefnos yn ôl.

Yn ôl Darren Millar ar raglen BBC Cymru Dragon's Eye, mae 'na bryder am "fethiant monitro" Llywodraeth Cymru o gyrff eraill.

Fe wnaeth Mr Millar wrthod enwi'r cyrff.

Pythefnos yn ôl fe gafodd fe wnaeth Llywodraeth Cymru atal cyllid i Awema ar ôl adroddiad damniol gan archwilwyr y llywodraeth.

Daeth yr ymchwiliad i'r casgliad "bod 'na wendidau amlwg" yn y modd y cafodd yr elusen, sydd wedi ei lleoli yn Abertawe, ei rheoli.

'Diffyg monitro'

Ers hynny mae'r Prif Weithredwr, Naz Malik, a'r cyfarwyddwr cyllid, Saquib Zia, wedi eu diswyddo ac mae gweinyddwyr wedi eu galw i ddod a'r elusen i ben.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cysylltu gyda'r elusen i geisio cael ad-daliad o unrhyw arian cyhoeddus sydd yn dal yn eu coffrau.

Mae Heddlu De Cymru yn cadw golwg ar y sefyllfa.

"Dwi wedi cael llythyrau gan bobl o gyrff eraill sy'n codi pryderon am y modd y mae cyllid yn cael ei reoli a'i fonitro neu'r diffyg monitro gan Lywodraeth Cymru o gyrff ac elusennau eraill ar draws Cymru," meddai Mr Millar.

Fe ddatgelodd y rhaglen hefyd y gallai'r cyn-Brif Weinidog Rhodri Morgan a chyn-Ysgrifennydd Cymru, Ron Davies, gael eu hodi gan Swyddfa Archwilio Cymru wrth iddyn nhw ymchwilio i weithgareddau Awema.

Mae'r archwilydd cynorthwyol, Anthony Barrett, wedi ychwanegu enw Mr Millar i restr o bobl y byddan nhw'n dymuno eu holi ac "mae'n debygol o gynnwys cyn aelodau cynulliad a chyn-weinidogion" yn ogystal "ag ymddiriedolwyr presennol a chyn-ymddiriedolwyr Awema" meddai'r gwleidydd.

Dywedodd Swyddfa Archwilio Cymru eu bod yn y broses o "adolygu dogfennau" ac y byddai penderfyniad pwy y maen nhw am eu holi yn cael ei wneud wedyn.

Yn y cyfamser, mae'r Aelod Cynulliad Llafur Vaughan Gething, yn cyhuddo arweinydd y Ceidwadwyr yn y Cynulliad, Andrew RT Davies, o "sgorio pwyntiau gwleidyddol" mewn cysylltiad â sefyllfa Awema.

Mae'r gwrthbleidiau wedi galw ar y llywodraeth Lafur i esbonio pam eu bod nhw wedi methu ymateb i rybuddion blaenorol am Awema.