Meddyg wedi marw yn ddamweiniol ar ôl camddefnyddio cyffuriau

  • Cyhoeddwyd

Clywodd cwest bod meddyg wedi marw yn ddamweiniol ar ôl cymryd cyffuriau yn hytrach na chael ei lofruddio fel yr oedd ei deulu wedi ei honni.

Cafwyd hyd i'r anesthetydd Karim Aly, 31 oed o Gaerdydd, wedi marw yn nhoiledau Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-Bont ar Ogwr ym mis Awst.

Roedd yn gweithio yn yr ysbyty.

Roedd ei deulu yn credu ei fod wedi cael ei lofruddio.

Clywodd y cwest yn Aberdâr bod chwistrell wag a maneg llawn gwaed wedi eu canfod ger y corff.

Fe wnaeth y crwner, Louise Hunt, gofnodi rheithfarn o farwolaeth drwy ddamwain ar ôl i Dr Aly gamddefnyddio dau gyffur, Midazolam ac Alfentanil.