Ffurfio grŵp i adfer ffynnon sanctaidd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywedir y gall dŵr y ffynnon helpu gyda chwynion megis cryd y cymalau

Mae grŵp wedi ei ffurfio ym mhentref Llanrhaeadr yn Sir Ddinbych er mwyn adfer hen ffynnon sanctaidd.

Mae ffynnon Sant Dyfnog yn agos i eglwys y pentref, er nad yw ar dir yr eglwys.

Dywedodd Roger Jones, cadeirydd y pwyllgor sydd wedi ei sefydlu er mwyn adfer y ffynnon, bod y ddau aeaf diwethaf wedi effeithio ar y safle, yn enwedig y llwybrau a'r pontydd sydd dros y nant.

"Mae'r pontydd mewn cyfle gwael iawn," meddai. "Mae un ohonynt mor wael bod hi'n amhosib ei groesi."

Daeth llawer o bobl y pentref at ei gilydd er mwyn ffurfio'r pwyllgor a dywedodd Mr Jones bod ymateb y gymuned wedi bod yn dda iawn.

"Rydym i gyd yn poeni am gyflwr y ffynnon," meddai. "Roedden ni gyd yn gofyn 'Dylen ni adael i'r safle yma ddirywio'?"

Digwyddiadau

Mae'r grŵp wedi cael arian gan asiantaeth datblygu gwledig Cadwyn Clwyd er mwyn gwneud arolwg o'r safle ac asesu beth sydd angen ei wneud er mwyn ei wella.

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r ffynnon yn agos i eglwys y pentref

Mae'r aelodau hefyd yn codi arian eu hunain trwy gynnal digwyddiadau yn y pentref.

Meddai Mr Jones mai ei nod oedd sicrhau'r safle ar gyfer y cenhedloedd i ddod.

Roedd hefyd yn meddwl byddai adfer y ffynnon o fudd i bobl sydd yn hoffi cerdded ac yn ymddiddori yn hanes.

"Does dim angen teithio'n bell er mwyn dod o hyd i lefydd diddorol," meddai.

"Mae yna lefydd yn ein cymuned ni ein hunain."

Un o'r seintiau Celtaidd oedd Sant Dyfnog a ddaeth i fyw yn Llanrhaeadr yn y chweched ganrif. Ef yw nawddsant yr eglwys.

Dros y blynyddoedd dechreuodd pobl ddod ar bererindod i'r ffynnon a daeth ei dŵr yn enwog am y gallu i wella pobl o gwynion megis cryd y cymalau a phroblemau'r croen.

Cafodd y ffynnon ei ailwampio yn ystod oes Fictoria ac adeiladwyd pontydd bychain dros y nant sydd yn rhedeg o'r ffynnon.

Dywedodd ficer yr eglwys, y Parchedig Michael Williams ei bod yn croesawu'r ymgyrch i adfer y ffynnon.

"Mae'n denu llawer o ymwelwyr, sydd hefyd yn ymweld â'r eglwys, felly bydd gwella'r ffynnon yn beth da," meddai.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol