Cymro yn cael ei arestio yn Libya

Cyhoeddwyd

Mae dyn camera o Gaerfyrddin ynghyd â newyddiadurwr arall wedi cael eu harestio yn Libya.

Cafodd Gareth Montgomery-Johnson a Nicholas Davies eu harestio gan aelodau o Frigâd Mistra ddydd Mawrth.

Mae'r ddau ddyn, sy'n gweithio i Press TV o Iran, yn cael eu holi yn Tripoli.

Dywedodd chwaer Mr Montgomery-Johnson wrth BBC Cymru nad oedd ganddi unrhyw syniad pam fod ei brawd wedi cael ei harestio.

Mae'r Swyddfa Dramor wedi cadarnhau fod dau ddyn o Brydain wedi eu harestio.

Dywedodd Press TV fod Mr Montgomery-Johnson a Mr Davies wedi eu harestio ynghyd â dau ddyn o Libya ond eu bod wedi methu â chysylltu â'r pedwar ers dydd Mawrth.

Ers i'r Cyrnol Muammar Gaddafi gael ei ddisodli mae llywodraeth drawsnewidiol wedi bod yn ceisio rheoli gwahanol garfanau arfog yn y wlad.

Dywedodd Ms Gribble iddi glywed y newyddion ynglŷn â Mr Montgomery-Johnson drwy ddamwain, ar ôl i ffrind roi gwybodaeth ar Facebook.

Dywedodd bod ei brawd wedi dychwelyd i Libya ar ôl toriad o bythefnos.

Bu'n gweithio yn y wlad ers mis Gorffennaf y llynedd.