BBC Cymru Fyw

Tân mewn ystafell wely

Published

Cafodd un person ei gludo i'r ysbyty yn dilyn tân mewn ystafell wely yn Aberteifi, Ceredigion.

Cafodd y gwasanaeth tân ei alw i'r eiddo ym Melin Y Dre am 1:13am ddydd Sadwrn.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymchwilio i achos y tân mewn ystafell wely ar y llawr cyntaf.

Aed ag un person i Ysbyty Glangwili, Caerfyrddin, ond nid yw ei gyflwr yn wybyddus.