Pryder am gost adnewyddu ffenestri

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae ffenestri a drysau UPVC wedi eu gwahardd yn rhannau o Landudno

Mae perchnogion gwestai yn Llandudno yn dweud eu bod yn pryderu am gost newid ffenestri a gafodd eu gosod hyd at 30 mlynedd yn ôl.

Er mwyn gwarchod treftadaeth Fictorianaidd y dref, does dim hawl defnyddio ffenestri na drysau UPVC.

Dywed Cyngor Conwy bod dyletswydd arnynt i warchod adeiladau ac ardaloedd cadwraeth.

Ond, yn ôl rhai, mae'r cyngor wedi dechrau cymryd safbwynt ymosodol tuag at rhai ffenestri.

'Ymosodol'

Yn ôl Aelod Seneddol Aberconwy, Guto Bebb, mae pawb yn derbyn bod statws ardal gadwraeth Llandudno yn hanfodol i lwyddiant economaidd y dref.

Dywedodd: "Mae pobl yn ymwybodol na ddylai ardal gadwraeth gael ffenestri UPVC, does gen i ddim dadl gyda hynny.

"Y broblem yw bod gennym enghreifftiau lle mae ffenestri wedi cael eu gosod ers 20 neu 30 o flynyddoedd.

"Mae'n ymddangos bod safiad y cyngor yn mynd yn fwyfwy ymosodol o safbwynt ffenestri sydd wedi bod yn eu lle ers chwarter canrif."

Ychwanegodd Mr Bebb fod hyn yn destun pryder i berchnogion gwestai, a bod angen i'r cyngor gydweithio gyda'r diwydiant.

"Os ydyn nhw'n mynd i orfod wynebu gorchymyn i newid y ffenestri, bydd rhaid iddyn nhw ystyried a oes modd gwneud buddsoddiadau eraill oedd wedi eu cynllunio ganddynt," meddai.

'Annerbyniol'

Cytunodd David Williams, cadeirydd Cymdeithas Lletygarwch Llandudno - sy'n cynrychioli perchnogion gwestai - bod pobl Llandudno yn derbyn fod gan y dref adeiladau cofrestredig.

"Yr hyn nad ydym yn ei dderbyn," meddai, "yw gorchymyn ôl-weithredol llym ar bobl.

"Efallai bod yr adeiladau wedi newid dwylo, ac efallai bod y ffenestri wedi eu gosod 20 mlynedd neu fwy yn ôl.

"Os felly, mae disgwyl i bobl wario miloedd ar adnewyddu ffenestri yn yr hinsawdd economaidd bresennol yn annerbyniol."

Mae Cyngor Conwy yn dweud bod ardaloedd cadwraeth fel Llandudno yn bwysig nid yn unig yn nhermau'r DU, ond eu bod yn cynhyrchu incwm sylweddol i'r economi leol.

'Gwanhau cymeriad'

"Rhan hanfodol o apêl ardaloedd fel hyn yw'r diddordeb hanesyddol a phensaernïol sydd wedi goroesi," meddai Peter Jones-Hughes - prif swyddog cadwraeth yr awdurdod.

"Mae rhai o'r adeiladau hanesyddol wedi cael ffenestri a drysau UPVC wedi eu gosod heb ganiatâd.

"Canlyniad hyn yw difrodi adeiladau cofrestredig, a gwanhau cymeriad hanesyddol arbennig yr ardal.

"Fel cam cyntaf, mae'r awdurdod yn y broses o hysbysu perchnogion adeiladau o'r fath am oblygiadau'r statws cadwraeth."

Ychwanegodd y byddai gweithredu gorfodaeth yn erbyn perchnogion yn cael ei ystyried yn unigol.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol