Paratoi ar gyfer cychwyn y daith i lawr i'r Senedd
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Trigolion y canolbarth yn gwrthdystio

29 Chwefror 2012 Diweddarwyd 12:07 GMT

Mae disgwyl i gannoedd o bobl y sir deithio i'r Senedd yng Nghaerdydd fel rhan o'r brotest yn erbyn newidiadau posib i'r gwasanaethau yn Ysbyty Bronglais yn Aberystwyth.

Y pryder ydi y bydd gwasanaethau yn cael eu symud i Gaerfyrddin neu Hwlffordd.

Mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda'n mynnu nad ydyn nhw wedi gwneud unrhyw benderfyniadau eto.

Adroddiad Cemlyn Davies