Leighton Andrews
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Ymateb gweinidog i'r strategaeth

1 Mawrth 2012 Diweddarwyd 09:49 GMT

Fe fydd Carwyn Jones yn cyhoeddi strategaeth iaith newydd y Llywodraeth.

Y nod fydd cynyddu'r defnydd o'r Gymraeg a rhoi mwy o gyfleoedd i bobl ddefnyddio'r iaith yn eu bywyd bob dydd.

Y Gweinidog dros Addysg a Sgiliau Leighton Andrews fu'n dweud mwy gyda Nia Thomas.