Yr Ysgwrn
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Sicrhau dyfodol Yr Ysgwrn i'r genedl

1 Mawrth 2012 Diweddarwyd 10:11 GMT

Mae cartref y bardd enwog Hedd Wyn, wedi'i brynu gydag arian gan Lywodraeth Cymru a'r Gronfa Dreftadaeth Genedlaethol.

Y gobaith yw y bydd fferm Yr Ysgwrn yn Nhrawsfynydd yn gallu datblygu i fod yn ganolfan diwylliant fydd yn gallu addysgu am fywyd Hedd Wyn.

Adroddiad Llŷr Edwards..