BBC Cymru Fyw

Mewn llun: Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi

Published
image captionPlant yn cael cyfle i wisgo gwisg draddodiadol neu grysau rygbi ar Fawrth 1 yn Ysgol yr Eglwys, Llanfynydd, Sir Gaerfyrddin
image captionCriw o fyfyrwyr Cymdeithas Gymraeg Prifysgol Abertawe yn y coleg ddydd Iau. Gallwch anfon eich lluniau at newyddionarlein@bbc.co.uk
image captionJessica yn ei gwisg Gymreig yn barod ar gyfer cyngerdd yn ei hysgol gynradd ym Mhen-y-bont ar Ogwr
image captionAelodau o'r Marchfilwyr Cymreig yn bwyta cennin amrwd yn nhalaith Helmand yn Afghanistan
image captionLili a Joshua yn dathlu Dydd Gwyl Dewi 2012 yng Nghaint
image captionAelodau Cymdeithas Dewi Sant Hong Kong yn dathlu eu 101 noson
image captionCadeirio'r bardd buddugol ar Fawrth 1 yn Ysgol Gynradd Llansannor Bro Morgannwg
image captionBron yn flwydd oed, dyma Ddydd Gŵyl Dewi cyntaf William Martyn Clements-Richards o Sir Gaerfyrddin
image captionIola, Lili, Purdy, Medi, Emily a Hannah yn dathlu yn Ysgol y Llys Prestatyn
image captionMam Magw Fflur anfonodd y llun yma ohoni ar Ddydd Gwyl Dewi
image captionLori Rulison yn dathlu yn yr eira yn Efrog Newydd
image captionEluned, Hawys, Nest a Tesni yn eu gwisgoedd ar Fawrth 1