BBC Cymru Fyw

Mind Cymru yn lansio straeon digidol newydd arlein

Published
image copyrightSPL
image captionMae'r straeon yn dangos profiadau pobl â phroblemau iechyd meddwl
Mae'r elusen iechyd meddyliol Mind Cymru wedi lansio pedair stori ddigidol newydd arlein.
Mae'r straeon yn dangos profiadau pobl â phroblemau iechyd meddwl sy'n byw yng ngogledd, de a gorllewin Cymru.
Mynychodd nifer o bobl gwrs adrodd straeon digidol gan ddysgu sut i ysgrifennu sgript yn sôn am eu profiadau, creu ffilm a'i golygu.
Dywedodd Ellie, sydd wedi creu straeon yn Saesneg a Chymraeg ar gyfer y prosiect:
"Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf y gwnes i greu'r stori ddigidol hon ar ôl i fy iechyd meddwl lithro'n ôl i gyflwr gwaeth nag yr oeddwn i wedi'i brofi erioed o'r blaen.
"Gwnaeth anogaeth a chyfeillgarwch y bobl y bues i'n cydweithio â nhw ar y prosiect straeon digidol f'ysgogi i gario 'mlaen yn ystod cyfnod tywyll iawn."
Dywedodd Lindsay Foyster, cyfarwyddwr Mind Cymru: "Mae pobl gyda phroblemau iechyd meddyliol yn dal i wynebu anffafriaeth fawr.
"Mae'r straeon digidol yn galluogi pobl rhoi eu hochr nhw o'r stori a herio ystrydebau niweidiol."

Straeon perthnasol

  • Prosiect: Llai'n ceisio lladd eu hunain