Heddlu am holi dau ddyn wedi ymosodiad yng Nghaerdydd

  • Cyhoeddwyd
Llun o gamera cylch cyfyngFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae Heddlu Trafnidiaeth Prydain yn awyddus iawn i holi'r ddau ddyn yma am y digwyddiad

Mae swyddogion o Heddlu Trafnidiaeth Prydain yn ymchwilio i ymosodiad hiliol a lladrad yng ngorsaf rheilffordd Caerdydd Canolog, ac yn apelio am gymorth y cyhoedd.

Cyhoeddodd yr heddlu lun o gamera cylch cyfyng o ddau berson y maen nhw'n awyddus i'w holi am y digwyddiad.

Dywedodd Cwnstabl John Childs: "Roedd dyn 21 oed o Gaerdydd yn cerdded heibio'r orsaf ar ei ffordd adre o'r gampfa pan gafodd ei enllibio'n hiliol gan griw o ddynion aeth ymlaen i ymosod arno am ddim rheswm amlwg.

"Parhaodd yr ymosodiad o fewn yr orsaf, a chredir bod ei ffôn symudol wedi cael ei ddwyn yn ystod y cyfnod yma."

Dioddefodd y dyn fan anafiadau, ond nid oedd angen triniaeth mewn ysbyty arno.

Camera

Ar ôl gweld lluniau o gamera cylch cyfyng, mae'r heddlu wedi dweud eu bod am holi dau ddyn yn eu hugeiniau ynglŷn â'r digwyddiad am tua 6.45pm ddydd Gwener, Chwefror 10.

Cafodd y cyntaf ei ddisgrifio fel dyn 6 troedfedd 2 modfedd o daldra a chorff mawr gyda gwallt byr brown.

Roedd yn gwisgo jîns glas, siaced sgwariau glas, gwyn a llwyd gyda chrys gwyn, a chadwyn aur am ei wddf.

Roedd yr ail ddyn tua 5 troedfedd a 8 modfedd o daldra a chorff cymedrol a gwallt byr brown. Roedd yntau'n gwisgo jîns a siwmper ddu.

"Rydym wedi dosbarthu'r lluniau i orsafoedd heddlu lleol a staff y rheilffordd er mwyn ceisio canfod enwau'r dynion, ond heb lwyddiant," meddai Mr Childs.

"Rwy'n gobeithio y bydd rhywun yn adnabod y ddau gan ein bod yn awyddus iawn i'w holi.

"Rydym yn credu bod ganddyn nhw wybodaeth allweddol allai fod o gymorth i'r ymchwiliad.

'Milain'

"Roedd hwn yn ymosodiad milain a direswm ar ddyn oedd ond yn ceisio mynd adref.

"Nid yw Heddlu Trafnidiaeth Prydain na'r diwydiant rheilffordd yn barod i ddioddef unrhyw fath o drosedd casineb ar y rhwydwaith, ac fe fyddwn yn erlyn y rhai sy'n gyfrifol.

"Byddwn yn gofyn i unrhyw un a welodd y digwyddiad neu sy'n adnabod y ddau ddyn yn y llun i gysylltu gyda'r heddlu."

Dylai pobl sydd â gwybodaeth ffonio Heddlu Trafnidiaeth Prydain ar 0800 405040 gan nodi'r cyfeirnod B7/WCA, neu fe all pobl ffonio Taclo'r Tacle yn ddi-enw ar 0800 555111.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol