Morfil wedi cael ei ddifa ger arfordir Sir Benfro

Morfilood pengrwn Image copyright Other
Image caption Mae morfilod pengrwn yn gyffredin ger yr arfordir

Mae arbenigwyr wedi gorfod difa morfil oedd wedi mynd yn sownd ar draeth ger Aberdaugleddau.

Roedd y creadur pedwar metr o hyd yn y dŵr ddydd Mercher cyn cyrraedd traeth sawl milltir i fyny'r aber ddydd Iau.

Mae arbengiwyr yn credu mai morfil pengrwn yw'r anifail.

Dywedodd Cliff Benson o elusen Ymddiriedolaeth y Môr: "Fe gawson ni glywed am y morfil gan staff purfa olew gerllaw welodd yr anifail yn nofio i fyny'r aber.

"Er fy mod yn credu mai morfil pengrwn oedd e, roedd yn anifail mawr serch hynny."

Bu arbengiwyr yn asesu cyflwr y morfil cyn penderfynu os fyddai ymgais i'w gario i'r dŵr mawr.

Ond wedi'r asesiad fe ddaeth yn amlwg bod y morfil yn marw ac na fyddai modd ei achub, ac fe wnaed y penderfyniad y byddai'n garedicach ei ddifa.

Dywed arbenigwyr nawr y bydd archwiliad post mortem yn cael ei gynnal ar gorff y morfil ddydd Gwener er mwyn ceisio canfod sut y daeth i fod yn sownd yn y lle cyntaf.