Heddlu i rwystro partïon yng Nghastell Dinas Brân

  • Cyhoeddwyd
Castell Dinas BrânFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r castell yn denu 33,000 o ymwelwyr bob blwyddyn

Bydd yr heddlu a wardeniaid cefn gwlad yn rhwystro gwersylla answyddogol a phartïon rhag cael eu cynnal ger bryngaer Oes Haearn yn Sir Ddinbych.

Maent yn honni bod y gwersylloedd dros nos yn niweidio tir a bod pobl yn gadael llanast ar eu holau yng Nghastell Dinas Brân yn Llangollen.

Mae wardeniaid yn gorfod glanhau a chasglu poteli sydd wedi eu torri, porfa sydd wedi ei llosgi a hyd yn oed pebyll.

Ddydd Gwener bydd nifer o bobl yn helpu glanhau'r safle sy'n denu 33,000 o ymwelwyr bob blwyddyn.

'Ymateb'

Mae Castell Dinas Brân yn lleoliad poblogaidd i gerddwyr am ei fod o fewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd.

Dywed Cyngor Sir Ddinbych fod y broblem sbwriel yn creu argraff wael ar ymwelwyr i'r castell.

Dywedodd yr heddwas cymunedol, y Cwnstabl James Lang: "Mae hwn yn fater sy'n ymwneud ag ymddygiad gwrth gymdeithasol ac fe fyddwn ni'n ymateb i adroddiadau o bartïon yn cael eu cynnal ac fe fyddwn ni'n symud pobl oddi ar y safle.

"Os yw pobl yn gweld unrhyw weithred wrth gymdeithasol rydyn ni'n eu hannog i gysylltu â'r heddlu ar 101 ac fe fyddwn ni'n gwneud ein gorau glas i ddelio â'r mater."

Bydd gweithwyr cefn gwlad y cyngor yn cyd-weithio â'r heddlu, Cyngor Tref Llangollen, Cadw Cymru'n Daclus a Thîm Tref Daclus Llangollen i sicrhau eu bod yn cadw llygad ar yr ardal.

Misol

Mae gwirfoddolwyr yn casglu sbwriel yn y dref yn fisol ac mae'r digwyddiad diweddaraf yn cael ei gynnal yng Nghastell Dinas Brân ddydd Gwener.

Dywed swyddog cefn gwlad y cyngor sir, Rhun Jones: "O ran safleoedd cefn gwlad mae Castell Dinas Brân yn cael ei ddefnyddio mwy na'r un ardal arall yn Llangollen.

"Mae mwy na 30,000 o bobl yn ymweld â'r castell bob blwyddyn, llawer ohonynt yn dod o dramor.

"Yn aml, y peth cyntaf maent yn ei weld pan maen nhw'n cyrraedd y safle yw môr o duniau a photeli, llawer ohonynt wedi eu torri."

"Rydyn ni hefyd yn darganfod olion porfa sydd wedi ei llosgi yno yn ogystal â dillad a phebyll."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol