Ffrae am gynlluniau y Lido newydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Byddai'r adeilad newydd yn cynnwys pwll nofio 25 metr a neuadd chwaraeon

Mae gwrthwynebiad i gynlluniau i godi fersiwn llai o ganolfan hamdden a ddinistriwyd gan dân ddwy flynedd yn ôl yn cynyddu.

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot am wario £13.6m i godi pwll nofio chwe lôn, neuadd chwaraeon a chanolfan gymunedol yn lle'r hen Lido Afan yn Aberafan.

Ond mae ymgyrchwyr am neuadd chwaraeon mwy o faint gyda lle i wylwyr, ac am i'r pwll nofio gynnwys wyth lôn.

Maen nhw'n honni y byddai'r gwaith yn costio llai na chynlluniau'r cyngor.

'Man gwylio'

"Rydyn ni am iddynt ei chael hi'n iawn," meddai Harry Worth, cadeirydd clwb achubwyr bywydau Aberafan.

"Rydyn ni am i'r gymuned leol gael dweud eu dweud ac fe drefnon ni gyfarfod cyhoeddus yr wythnos hon i sicrhau bod y gymuned leol yn gallu lleisio eu pryderon.

Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Bu'r gwaith o glirio safle'r lido yn gymhleth oherwydd presenoldeb asbestos

"Roedd y 300 o bobl a fynychodd y cyfarfod yn unfrydol eu bod am i bwll nofio wyth lôn a man gwylio gael eu codi.

"Roedd rhai aelodau o'r cyngor yno ac roedden ni am i'r cyngor ddeall teimladau'r gymuned leol."

Mae Phil Robinson, ysgrifennydd clwb pêl droed Lido Afan, sydd wedi'u lleoli'r drws nesaf i'r safle, hefyd yn cefnogi'r apêl.

"Rydyn ni'n pryderu nad yw'r neuadd chwaraeon yn ddigon mawr - mae'r neuadd chwaraeon gyda lle i un cwrt pump bob ochr heb fan gwylio," meddai.

Cyngherddau mawr

"Bydd cannoedd o blant am ddefnyddio'r cyfleusterau gan gynnwys plant rhwng tair blwydd oed a saith mlwydd oed ond ni fydd eu rhieni yn gallu eu gwylio."

"Roedd dau gwrt gyda 700 o seddi yn yr hen Lido.

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae cynghorwyr wedi cael ar ddeall y bydd y prosiect cyfan yn costio £13.6 miliwn

"Rydyn ni ond am i bethau fod fel yr oedden nhw o'r blaen, sef dau gwrt pump bob ochr a thua 100 o seddi."

Cafodd Lido Afan ei agor ym 1965 gan y Frenhines a Graham Jenkins, brawd yr actor Richard Burton a rheolwr cynta'r ganolfan.

Dros y blynyddoedd, cafodd nifer o gyngherddau mawr eu cynnal yno, gydag ystod eang o berfformwyr - o Spencer Davies i Pink Floyd, ac yn fwy diweddar, Coldplay a McFly.

Ond ym mis Rhagfyr 2009, bu'n rhaid i bobl adael eu cartrefi a chafodd ffyrdd eu cau wrth i dros 100 o ddiffoddwyr geisio diffodd tân ar y safle.

Asbestos

Bu'r gwaith o glirio'r adeilad yn broses gymhleth oherwydd bod yna asbestos ar y safle.

Mae'r asbestos bellach wedi'i dynnu oddi yno a dechreuodd y gwaith o ddymchwel yr hen Lido ym mis Hydref y llynedd.

Roedd 2,628 o bobl wedi cyfrannu at ymgynghoriad gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot ar gynlluniau i gymryd lle Lido Afan.

Er bod nifer o bobl wedi dweud y bydden nhw'n hoffi gweld adeilad tebyg yn cael ei godi, dywedodd y cyngor ei fod yn costio £700,000 y flwyddyn i gynnal yr hen Lido.

Yn lle hynny, mae'r cyngor yn cynnig adeiladu pwll nofio 25 metr yn lle'r atyniad dŵr a llithrennau a arferai fod yno.

Bydd yna hefyd neuadd chwaraeon ac mae 'na gynlluniau i godi canolfan gymunedol newydd.

Byddai llyfrgell a chanolfan addysg gydol oes Sandfields yn symud i'r safle ar ôl ei gwblhau.

Mae cynghorwyr wedi cael ar ddeall y bydd y prosiect cyfan yn costio £13.6 miliwn ac maen nhw'n awyddus i agor y Lido newydd erbyn 2013.

'Cyfleusterau da'

Ers yr ymgynghoriad mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot wedi dechrau cynnal trafodaethau gyda datblygwyr ynglŷn â symud y lido newydd tua chan llath i safle canolfan bowlio dan do.

Y bwriad yw troi'r adeilad yn bwll nofio, ac yna codi adeilad newydd drws nesaf ar gyfer y cyfleusterau sydd eu hangen ar gyfer lido newydd.

Mae BBC Cymru ar ddeall y bydd cyfnod ymgynghori sy'n gysylltiedig â'r safle newydd yn debygol o ddigwydd ar ôl yr etholiadau cyngor sir ym mis Mai.

"Rwy'n deall bod y cyngor am wneud rhywbeth gyda'r ganolfan bowlio," meddai Mr Worth.

"Dydyn ni ddim yn gwrthwynebu'r cynllun hwn ond rydyn ni am sicrhau nad yw prif bwrpas y Lido yn mynd ar gyfeiliorn."

"Rydyn ni am sicrhau bod pobl leol yn cael at gyfleusterau da am flynyddoedd i ddod."

Ychwanegodd Mr Worth fod canolfan hamdden newydd gyda phwll nofio wyth lôn gafodd ei godi yn Hwlffordd wedi costio tua £8m ac mae'n honni y gall cynllun tebyg ddod i'r fei yn Aberafan.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Castell-nedd Port Talbot: "Bydd cost a chynllun y Lido Afan newydd yn deillio o'r broses ymgynghori a chaffael sy'n cael ei chynnal ar hyn o bryd."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol