Nick Clegg yn cefnogi datganoli pellach a phwerau trethu

  • Cyhoeddwyd
Nick CleggFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Nick Clegg ei fod ef a'r Democratiaid Rhyddfrydol wastad wedi credu mewn datganoli

Mae'r Dirprwy Brif Weinidog, Nick Clegg, wedi dweud ei fod yn cefnogi'r syniad o fwy o ddatganoli i Gymru.

Dywedodd wrth BBC Cymru ei fod wedi credu erioed bod dadl dros roi mwy o bwerau trethu i Gymru.

Daw ei sylwadau wedi arolwg barn ar ran BBC Cymru sy'n awgrymu bod dau draean o bleidleiswyr yn credu y dylai'r Cynulliad gael o leiaf peth dylanwad ar drethi.

Ar ôl refferendwm flwyddyn yn ôl, fe gafodd y Cynulliad bwerau deddfu, ond nid pwerau trethu.

Mewn cyfweliad ar drothwy cynhadledd wanwyn y Democratiaid Rhyddfrydol, dywedodd Mr Clegg ei fod yn gredwr cryf mewn datganoli, er gwaethaf gwrthwynebiad gan bleidiau eraill.

'Rhywbeth byw'

"Yn fy marn i, allwn ni ddim symud yn ddigon cyflym," meddai.

"Rwyf wastad wedi credu mewn datganoli pellach - dwi ddim yn credu bod datganoli yn rhywbeth sy'n digwydd un diwrnod a dyna'i diwedd hi.

"Rwy'n credu ei fod yn rhywbeth byw.

"Rwyf wastad wedi credu hefyd bod dadl dros roi mwy o bwerau i Gymru ynglŷn â sut y mae arian yn cael ei godi a'i wario.

"Nid yw'r farn yna'n cael ei rannu gan y Blaid Lafur na'r Ceidwadwyr, ond mae'n rhywbeth yr ydw i a fy mhlaid wastad wedi credu ynddo."

Pwysleisiodd mai llywodraeth glymblaid y DU lansiodd Comisiwn Silk ar ddyfodol datganoli er mwyn ystyried os dylid trosglwyddo mwy o bwerau ariannol i Fae Caerdydd.

Dangosodd arolwg barn gan ICM ar ran BBC Cymru ddydd Iau bod 28% o bobl yn credu y dylai'r Cynulliad gael pwerau i gynyddu neu leihau trethi, gyda 36% arall yn credu y dylid trosglwyddo peth pwerau i amrywio trethi gyda chytundeb llywodraeth y DU.

Ond roedd 32% yn credu na ddylai'r Cynulliad gael unrhyw bwerau dros drethi.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol