BBC Cymru Fyw

Artist dall yn gwireddu breuddwyd

Published
image copyrightOther
image captionMae'r grŵp celf yn agor oriel mewn canolfan siopa
Mae artist dall yn herio ei hanabledd er mwyn chwarae rhan flaenllaw mewn grŵp celf.
Yn ogystal â gweithio fel athrawes gelf ac fel artist, mae Ann Morris, 57 oed, yn un o geffylau blaen Rhyl Create.
Bu'r gyn-nyrs Ms Morris yn allweddol wrth helpu i agor oriel newydd yng Nghanolfan Siopa'r Rhosyn Gwyn yn y Rhyl.
Bydd y grŵp yn agor yr oriel yn swyddogol trwy gynnal arddangosfa breifat am 5.30pm ddydd Mawrth.
Grŵp o dros 40 o artistiaid sy'n rhannu'r un diddordeb, y rhan fwyaf ohonynt yn byw yn lleol, yw Rhyl Create.
Ymysg aelodau'r grŵp mae peintwyr, gwneuthurwyr gemwaith, artistiaid tecstilau, gweithwyr coed a gwneuthurwyr cardiau.

Boddhad

Mae bod yn aelod o'r grŵp yn dod â llawer o foddhad i Ms Morris.
image copyrightOther
image captionMae'r grŵp yn gobeithio bydd y safle newydd yn denu pobl i weld y gwaith
Dechreuodd ei phroblemau iechyd 20 mlynedd yn ôl pan ddioddefodd sawl strôc ar ôl ei gilydd.
Mae hefyd yn dioddef o glefyd siwgr math 2, sydd wedi achosi ei chyflwr llygaid, Retinopathi Diabetig.
O ganlyniad, mae hi'n hollol ddall yn ei llygad chwith a dim ond yn gallu gweld ychydig gyda'r llall.
Dywedodd Ms Morris: "Dw i'n gallu gweld dros y ffordd, bron iawn, ond alla i ddim gweld y llawr.
"Ond dw i'n addasu'n gyflym iawn i beth bynnag sy'n digwydd i mi. Dw i ddim yn gadael i unrhyw beth fy nal i'n ôl."
Mae Rhyl Create wedi cael cyngor a chefnogaeth gan WINSENT (Rhwydwaith Entrepreneuriaeth Gymdeithasol Cymru Iwerddon) i'w galluogi i agor yr oriel newydd.
Cyn hyn, oriel ar Stryd Cinmel oedd gan y grŵp ond maent yn gobeithio cael mwy o sylw wedi iddynt symud i'r ganolfan siopa.

'Canolbwynt creadigrwydd'

Dywedodd Sheba Plumpton, Cadeirydd Rhyl Create: "Bydd llawer ohonom yn mynychu cwrs manwerthu Mary Portas, lle byddwn yn dysgu am bethau ymarferol fel arddangos nwyddau yn y ffenestr, a fydd yn ein helpu i wneud y gorau o'r hyn sydd gennym."
Mae'r Cynghorydd David Thomas, sy'n Arwain ar Adfywio a Thwristiaeth ar Gyngor Sir Ddinbych, wrth ei fodd fod y grŵp ar fin symud:
"Mae Rhyl Create yn ganolbwynt i gelf a chreadigrwydd ac mae'n wych eu bod yn gwireddu eu breuddwydion.
"Mae'r ffaith fod y grŵp yn symud i oriel newydd yn ddatblygiad cyffrous iawn ac yn newyddion gwych i'r dref gyfan.
Bydd drysau'r oriel yn agor i'r cyhoedd am 9am ar 7 Mawrth.