Kirsty Williams yn beirniadu 'diffyg uchelgais' Llafur

Kirsty Williams Image copyright PA
Image caption Soniodd Kirsty Williams am ddylanwad ei phlaid yn y Cynulliad

Yn eu cynhadledd wanwyn mae Arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, Kirsty Williams, wedi beirniadu "diffyg uchelgais" y Blaid Lafur.

"Dyw Llafur ddim wedi gwireddu addewidion refferendwm y llynedd," meddai "hynny yw hybu pwerau'r Cynulliad.

"O dan Lafur mae busnesau, cleifion a disgyblion ar eu hôl hi." Cyhuddodd Lywodraeth y Cynulliad o "ddiffyg uchelgais, dychymyg ac unrhyw ymdeimlad o frys".

Beirniadodd benderfyniad Llywodraeth Cymru i gyflwyno mesur yn ymwneud ag isddeddfau llywodraeth leol, y darn cynta o ddeddfwriaeth wedi'r refferendwm ar fwy o bwerau.

"Prin bod hwn yn gam mawr ymlaen," meddai.

Soniodd am ddylanwad ei phlaid yn y Cynulliad ac mewn llywodraeth leol wrth helpu teuluoedd oedd yn ei chael hi'n anodd.

£450

Yn y Cynulliad fe gefnogodd y blaid gyllideb y llywodraeth Lafur leiafrifol yn gyfnewid am arian at addysg rhai o blant tlotaf Cymru.

Bydd ysgolion yng Nghymru yn derbyn £450 am bob plentyn ysgol sy'n cael cinio ysgol am ddim ar ôl i'r Democratiaid Rhyddfrydol daro bargen i gefnogi'r gyllideb ym mis Tachwedd.

Dywedodd Kirsty Williams fod hyn "wedi sicrhau bod plant o'r cefndiroedd tlotaf yn cael y cymorth maen nhw'n ei haeddu."

Yn ei araith ddydd Sadwrn dywedodd y Dirprwy Brif Weinidog, Nick Clegg, eu bod nhw eisiau gwneud "miliwn o bobl Cymru yn well eu byd."

Ond cyfaddefodd nad oedd yna "ffon hud fyddai'n gwella popeth dros nos".

Pwysleisiodd fod y blaid mewn clymblaid gyda'r Ceidwadwyr eisoes wedi torri'r dreth incwm ac yn "rhoi help llaw, ymarferol mewn cyfnod anodd".

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.