Nick Clegg: 'Miliwn o Gymry'n well eu byd'

Elliw Gwawr
Gohebydd Gwleidyddol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Nick Clegg : '... anodd bod yn optimistaidd yn y cyfnod hwn.'

Mae'r Dirprwy Brif Weinidog, Nick Clegg, wedi dweud bod ei blaid am wneud "miliwn o bobl Cymru yn well eu byd."

Ond yn y gynhadledd wanwyn yng Nghaerdydd dywedodd nad oedd yna "ffon hud fyddai'n gwella popeth dros nos".

Cyfaddefodd fod colli sedd yn Etholiad y Cynulliad y llynedd yn "ergyd fawr" ond y polisi cywir, meddai, oedd bod mewn clymblaid â'r Ceidwadwyr yn San Steffan.

"Mae angen bod yn ddewr a chyrraedd penderfyniadau anodd ... mae'n anodd bod yn optimistaidd yn y cyfnod hwn."

Pwysleisiodd fod y glymblaid gyda'r Ceidwadwyr eisoes wedi torri'r dreth incwm ac yn "rhoi help llaw, ymarferol mewn cyfnod anodd".

'£200 y flwyddyn'

"Diolch i'r Democratiaid Rhyddfrydol rydym wedi rhoi £200 y flwyddyn yn ôl yn eich pocedi y llynedd a £130 arall o fis nesaf ymlaen."

Dywedodd fod ei blaid am fynd ymhellach a chynyddu trothwy talu treth incwm i £10,000.

Byddai hynny, meddai, yn sicrhau bod "miliwn o bobl Cymru yn well eu byd oherwydd ein plaid ni."

Yn yr etholiadau lleol fe fydd y blaid yn gobeithio dal gafael ar gynghorau Caerdydd, Abertawe a Chasnewydd, cynghorau sydd wedi "cadw'r cynnydd mewn treth cyngor yn gyson o isel".

Er bod y blaid wedi mynd o chwech i bum sedd yn Etholiadau'r Cynulliad y llynedd bydd arweinydd y blaid yng Nghymru yn dweud eu bod nhw'n "defnyddio eu dylanwad ar bob lefel llywodraeth i wneud gwahaniaeth ac i helpu bywydau teuluoedd sy'n ei chael hi'n anodd yng Nghymru."

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Kirsty Williams: Yn cyhuddo Llafur o 'ddiffyg uchelgais'

Ynghynt yn y gynhadledd beirniadodd Arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, Kirsty Williams, "ddiffyg uchelgais" y Blaid Lafur.

"Dyw Llafur ddim wedi gwireddu addewidion refferendwm y llynedd," meddai "hynny yw hybu pwerau'r Cynulliad.

"O dan Lafur mae busnesau, cleifion a disgyblion ar eu hôl hi." Cyhuddodd Lywodraeth y Cynulliad o "ddiffyg uchelgais, dychymyg ac unrhyw ymdeimlad o frys".

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol