BBC Cymru Fyw

Trywanu: Heddlu'n ymchwilio

Published
Mae'r heddlu'n ymchwilio wedi i ddyn 29 oed gael ei drywanu yn ei stumog ym Mhorth Tywyn ger Llanelli.
Cafodd yr heddlu eu galw i dŷ yn y dref ychydig wedi 3.15am fore Sul.
Aed â'r dyn i Ysbyty Glangwili, Caerfyrddin, lle mae ei gyflwr yn sefydlog.