Trywanu: Heddlu'n ymchwilio

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu'n ymchwilio wedi i ddyn 29 oed gael ei drywanu yn ei stumog ym Mhorth Tywyn ger Llanelli.

Cafodd yr heddlu eu galw i dŷ yn y dref ychydig wedi 3.15am fore Sul.

Aed â'r dyn i Ysbyty Glangwili, Caerfyrddin, lle mae ei gyflwr yn sefydlog.