Ysbyty Bronglais: Cynnal dau gyfarfod cyhoeddus

  • Cyhoeddwyd
Protestwyr Ysbyty Bronglais y tu allan i'r SeneddFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd protestwyr eu bod yn poeni am newidiadau posib

Mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn cynnal dau gyfarfod cyhoeddus ddydd Llun wrth wrando ar farn trigolion am ddyfodol Ysbyty Bronglais.

Bydd yr un cyntaf yn Y Plas, Machynlleth, am 3.30pm a'r ail yng Nghanolfan Gymunedol Llanidloes am 7pm.

Yn y cyfamser, mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda wedi penderfynu ymestyn cyfnod gwrando ar farn tan ddiwedd Ebrill.

Dywedodd cadeirydd bwrdd iechyd Powys, Chris Martin: "Mae rhai'n ei chael hi'n anodd i wahaniaethu rhwng gwrando ar farn ac ymgynghori.

"Yn naturiol, mae pobl am wybod beth fydd yn digwydd yn eu hysbyty nhw ac rydym yn deall y rhwystredigaeth.

'Adlewyrchu'

"Ond cyfnod gwrando yw hwn fel y gallwn nodi barn pawb fydd yn cael ei hadlewyrchu yn y cynigion. Wedyn byddwn ni'n ceisio barn am y cynigion."

Ddydd Mercher roedd 550 o ymgyrchwyr oedd yn poeni am ddyfodol Ysbyty Bronglais yn protestio tu allan i'r Senedd yng Nghaerdydd.

Yn annerch y protestwyr roedd AC Ceredigion, Elin Jones, yr AS Mark Williams, Yr Arglwydd Elystan Morgan cyn-AS Ceredigion, a Maer Aberystwyth Richard Boudier.

Ynghynt roedd y Prif Weinidog, Carwyn Jones, wedi dweud na fyddai Ysbyty Bronglais yn cael ei israddio.

Honnodd Plaid Cymru fod Llywodraeth Cymru yn peryglu bywydau cleifion gyda'u cynlluniau i "symud gwasanaethau achub bywyd yn bellach i ffwrdd o gleifion".

Gwadodd Llywodraeth Cymru'r honiad, gan gyhuddo Plaid Cymru o "godi bwganod".

Mae Ysbyty Bronglais yn gwasanaethu Ceredigion, rhannau o Bowys a de Gwynedd.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol