Trywanu: Dyn yn mynd o flaen llys

Mae dyn 19 oed wedi ymddangos gerbron llys yn dilyn digwyddiad ym Mhenbre yn oriau man fore Sul.

Ymddangosodd Steffan Brian George gerbron ynadon Llanelli wedi ei gyhuddo o fyrgleriaeth ac anafu.

Honnir iddo fynd i mewn i dŷ ar Ffordd Danlan, Penbre, ac achosi newid corfforol difrifol i Andrew Mark Davies gyda chyllell cegin.

Cafodd ei gyhuddo hefyd o anafu Mr Davies yn fwriadol ac anghyfreithlon.

Cafodd ei gadw yn y ddalfa, ac fe fydd yn ymddangos gerbron Llys y Goron Abertawe ar Fawrth 13.

Mae Mr Davies wedi cael mynd adre o Ysbyty Glangwili yng Nghaerfyrddin yn dilyn triniaeth yno.

Straeon perthnasol