Trywanu: Dyn yn mynd o flaen llys

Cyhoeddwyd

Mae dyn 19 oed wedi ymddangos gerbron llys yn dilyn digwyddiad ym Mhenbre yn oriau man fore Sul.

Ymddangosodd Steffan Brian George gerbron ynadon Llanelli wedi ei gyhuddo o fyrgleriaeth ac anafu.

Honnir iddo fynd i mewn i dŷ ar Ffordd Danlan, Penbre, ac achosi newid corfforol difrifol i Andrew Mark Davies gyda chyllell cegin.

Cafodd ei gyhuddo hefyd o anafu Mr Davies yn fwriadol ac anghyfreithlon.

Cafodd ei gadw yn y ddalfa, ac fe fydd yn ymddangos gerbron Llys y Goron Abertawe ar Fawrth 13.

Mae Mr Davies wedi cael mynd adre o Ysbyty Glangwili yng Nghaerfyrddin yn dilyn triniaeth yno.

Straeon perthnasol