Cyn-berchennog fferm bysgod yn cael dirwy o £50,000

  • Cyhoeddwyd
adeilad fferm bysgodFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Sefydlwyd y fferm bysgod ar Ynys Môn yn 2002

Mae cyn-berchennog fferm bysgod ar Ynys Môn wedi cael dirwy o £50,000 ar ôl llygru rhan o arfordir Ynys Môn sydd wedi ei warchod.

Roedd Selonda UK wedi cyfaddef gollwng "elifion a chemegau" ar dir ym Mhenmon.

Clywodd Llys Ynadon Caernarfon fod soda costig wedi gollwng o danciau glanhau, gan lygru'r môr a channu rhan o glogwyn.

Cafodd y cwmni, sydd yn nwylo'r gweinyddwyr, orchymyn i dalu £8,000 mewn costau hefyd.

Roedd Selonda UK hefyd wedi cyfaddef ail drosedd o fethu â chydymffurfio ag amodau eu trwydded amgylcheddol.

Clywodd y llys nad oedd y cwmni wedi wynebu eu cyfrifoldebau amgylcheddol fel y dylen nhw, ac mai dim ond amser fyddai'n dangos a oedd 'na effaith hirdymor ar yr ardal.

Dywedodd y barnwr rhanbarth Andrew Shaw fod asid hydroclorig wedi gollwng o danciau glanhau mewn safle o ddiddordeb gwyddonol arbennig ac ardal gadwraeth.

Ychwanegodd yr erlyniad fod y problemau wedi'u datrys wedi i'r safle ddod o dan reolaeth newydd.