'Mwy o alw' am gyngor ar ddyled

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Bydd ceisiadau am gymorth gyda dyled yn codi o hyd at 23% yng Nghymru medd y Money Advice Trust

Mae elusen sy'n cynnig cyngor ar ddyled yn disgwyl cynnydd enfawr yn nifer y teuluoedd yng Nghymru fydd yn gofyn am help dros y ddwy flynedd nesaf.

Dywedodd y Money Advice Trust y gallai'r galw am gyngor a help gynyddu o hyd at 23% erbyn 2014.

Bydd pryder am swyddi'r sector cyhoeddus yng Nghymru'n debyg o gynyddu'r galw am gymorth, meddai'r corff.

Yn ôl ymchwil yr elusen, fe gafodd 66,000 o bobl yng Nghymru help oddi wrth asiantaethau cyngor ar ddyled yn 2011.

Mae'r rhagolygon yn dilyn adroddiad archwilwyr ariannol PricewaterhouseCoopers sy'n awgrymu y gallai 50,000 o swyddi'r sector cyhoeddus yng Nghymru fod dan fygythiad dros y blynyddoedd nesaf.

'Diweithdra'

Dywedodd Prif Weithredwr y Money Advice Trust, Joanna Elson: "Pan mae lefelau uchel o ddiweithdra mae problemau dyled yn aml yn dilyn.

"Mewn cyfnod fel hyn mae hi mor bwysig i bobl fod yn ymwybodol o, a chael mynediad i, y cyngor sydd ar gael yn rhad ac am ddim all wneud gwahaniaeth rhwng sefyllfa anodd a phroblem ddifrifol ... mae angen ailddechrau rheoli materion ariannol."

Roedd yr elusen wedi comisiynu arbenigwyr ym Mhrifysgol Nottingham i ddadansoddi patrymau cyngor ar ddyled yng Nghymru.

'Am ddim'

Dywedodd Malcolm Jackson, Swyddog Datblygu Busnes Undeb Credyd Gogledd Cymru: " ... rydym yn gweld mwy a mwy o bobl, ac nid yw cymaint o gefndiroedd incwm isel fel oedd yn wir yn y gorffennol efallai.

"Rydym yn gweld llawer mwy o hyn yn digwydd."

Roedd y neges yn glir, meddai. "Mae llawer o gwmnïau gwahanol yn cynnig cyngor ar ddyled a rhaid pwysleisio bod hwnnw'n rhad ac am ddim."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol