Ceblau: 'Bywyd mewn perygl'

  • Cyhoeddwyd
Ceblau coprFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y ceblau'n werth £10,000

Mae penaethiaid iechyd wedi rhybuddio y gall bywydau fod mewn perygl oherwydd lladron sy'n dwyn copr.

Daw'r rhybudd ar ôl i geblau gwerth £10,000 gael eu dwyn o Ysbyty Abergele yn Sir Conwy.

Yn ôl llefarydd ar ran yr ysbyty, gallai'r lladrad fod wedi peryglu cleifion oedd yn cael llawdriniaeth.

Roedd hefyd risg, meddai, fod y lladron wedi aflonyddu ar asbestos wrth gymryd y ceblau.

"Doedd dim effaith ar y cyflenwad trydan ond fe allai'r weithred fod wedi arwain at ganlyniadau difrifol i gleifion oedd yn cael llawdriniaeth," meddai'r llefarydd.

£15,000

Oherwydd presenoldeb yr asbestos bydd y Gwasanaeth Iechyd yn gorfod talu £15,000.

Roedd y lladrad ym mis Rhagfyr.

Yn y cyfamser, mae heddluoedd Cymru yn lansio ymgyrch i daclo lladradau metel.

Gan fod metel yn fwy costus oherwydd mwy o alw a diffyg cyflenwad, mae dwyn metel wedi cynyddu drwy Gymru yn ddiweddar.

Mae nifer y lladradau o eglwysi bum gwaith yn fwy yn ystod y ddwy flynedd ddiwetha.