£4m i ddatblygu twristiaeth

  • Cyhoeddwyd
Beiciwyr mynyddFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae llwybrau beicio mynydd Coed-y-Brenin eisoes yn denu miloedd o ymwelwyr

Bydd cynllun £4 miliwn i ddatblygu Meirionnydd yn ganolfan ragoriaeth gweithgareddau awyr agored yn denu mwy o ymwelwyr, medd Cyngor Gwynedd.

Nod Eryri, Un Antur Fawr yw datblygu adnoddau mewn pedair canolfan, gan gynnwys llwybrau beicio mynydd ac adnoddau ymwelwyr yng Nghoed-y-Brenin, Dolgellau ac Antur Stiniog ym Mlaenau Ffestiniog, llety ac adnoddau yng Ngwersyll yr Urdd Glan-llyn, a gwella adnoddau pysgota yn Llyn Trawsfynydd.

Bydd y cynllun, gafodd arian o'r Gymuned Ewropeaidd, yn ceisio annog busnesau lleol i fanteisio ar y farchnad antur awyr agored drwy weithio gyda'r canolfannau.

Dywedodd y Cynghorydd John Wynn Jones, Arweinydd Portffolio'r Economi a Chymunedau Cyngor Gwynedd: "Bydd yr adnoddau newydd yn y pedwar safle yn galluogi busnesau lleol eraill i ddarparu cynnyrch a gwasanaethau ychwanegol, gan greu cyfleoedd gwaith ac economaidd."

Fe fydd busnesau'n mynd i gyfres o ddigwyddiadau y mis hwn er mwyn canfod sut i ychwanegu gwerth i'w busnesau.

Catalydd

Mae gan y cynllun sawl nod:-

  • Defnyddio asedau naturiol De Eryri i sefydlu canolfan weithgareddau integredig fel catalydd i ddatblygu twristiaeth ymhellach;
  • Annog y gymuned i fod yn rhan o ddatblygu gweithgareddau awyr agored yn Ne Eryri er mwyn sicrhau budd economaidd i'r boblogaeth leol;
  • Darparu profiadau a chyfleoedd i ymwelwyr a thrigolion gydol y flwyddyn;
  • Cefnogi datblygu'r sector awyr agored er mwyn cadw Eryri yn gyrchfan o safon byd eang ar gyfer gweithgareddau awyr agored;
  • Gosod cynaliadwyedd yng nghanol y gweithgareddau gyda phwyslais ar gymunedau'r ardal.

Y partneriaid eraill yw Cyngor Gwynedd, Partneriaeth Twristiaeth Canolbarth Cymru, Comisiwn Coedwigaeth Cymru, Urdd Gobaith Cymru, Cymdeithas Bysgota Prysor, Antur Stiniog, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a'r Awdurdod Dadgomisiynu Niwclear.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol