BBC Cymru Fyw

Triniaeth ysbyty i fam a phlentyn wedi tân mewn fflat

Published
Mae mam a'i phlentyn wedi cael eu cludo i'r ysbyty ar ôl tân mewn fflat ail lawr yng Nghasnewydd.
Cafodd y gwasanaeth tân eu galw i stad Old Barn yn ardal Sain Silian tua 6.30pm nos Iau.
Cafodd y fam a'r plentyn eu cludo i Ysbyty Brenhinol Gwent yn diodde' o effeithiau anadlu mwg.
Yn ôl diffoddwyr roedd y tân wedi cychwyn yn ddamweiniol.
Cafodd diffoddwyr o Maendy a Malpas eu hanfon i'r digwyddiad.