Dau yn cynnig cymorth i daclo gwastraff gwm cnoi

Mae Jamie Baulch, cyn athletwr sbrint Olympaidd, a'r nofiwr Paralympaidd David Roberts yn cefnogi'r ymgyrch Image copyright PA
Image caption Mae Jamie Baulch, cyn athletwr sbrint Olympaidd, a'r nofiwr Paralympaidd David Roberts yn cefnogi'r ymgyrch

Mae dau berson amlwg o fyd y campau yng Nghymru yn rhan o ymgyrch i annog pobl i leihau faint o gwm cnoi a gaiff ei ollwng ar strydoedd y brifddinas.

Mae Jamie Baulch, cyn-athletwr sbrint Olympaidd, a'r nofiwr Paralympaidd, David Roberts, yn cefnogi ymgyrch Cyngor Caerdydd mewn partneriaeth â The Chewing Gum Action Group (CGAG) a Trefi Taclus.

Dydd Gwener mae'r ddau yn ymuno â Thîm Addysg Gwastraff y Cyngor mewn sioe deithiol ar Heol Y Frenhines rhwng 10am a 4pm.

Y bwriad yw addysgu pobl am leihau gwastraff gwm cnoi a phwysigrwydd cadw strydoedd a phalmentydd yn lân a thaclus.

10c

Ar gyfartaledd mae'n costio 10c i lanhau pob darn o wm cnoi o'n palmentydd.

Bydd dros 3,000 o bapurau gwm cnoi yn cael eu dosbarthu i annog pobl i lapio eu gwm a'i daflu i'r bin, a bydd swyddogion gorfodi yno hefyd.

Mae Trefi Taclus yn fenter ar y cyd rhwng Cadwch Gymru'n Daclus ac awdurdodau lleol yng Nghymru.

Wedi ei hariannu gan Lywodraeth Cymru, y bwriad yw newid agwedd y cyhoedd tuag at ollwng sbwriel a'u hannog i ddelio â sbwriel mewn ffordd gyfrifol.

Mae CGAG yn helpu awdurdodau lleol i fynd i'r afael â sbwriel gwm cnoi drwy ddarparu'r adnoddau i gynllunio, lansio, gweithredu a monitro ymgyrchoedd lleol.

Fe'i lansiwyd yn 2003 gyda'r bwriad o gael datrysiad hirdymor i waredu gwm cnoi yn anghyfrifol.

'Newid agweddau'

"Amcan yr ymgyrch yw newid agweddau a gwneud yn siŵr bod pobl yn deall pwysigrwydd gwaredu gwm cnoi yn gyfrifol yn hytrach na'i daflu ar lawr, sydd ddim gwahanol i ollwng sbwriel arall ar lawr," meddai'r Cynghorydd Margaret Jones, yr Aelod Gweithredol dros yr Amgylchedd.

Gall swyddogion gorfodi roi dirwyon i bobl yn y fan a'r lle, os byddan nhw'n eu gweld yn gollwng sbwriel, yn cynnwys gwm cnoi.

Bydd methu â thalu'r ddirwy yn arwain at baratoi erlyniad a allai arwain at ddirwy o hyd at £2,500.

"Byddwn yn dal i arwain yr ymgyrch yn erbyn sbwriel wrth weithio tuag at ddinas lanach ac annog cyfrifoldeb cymdeithasol," ychwanegodd y Cynghorydd Jones.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.