Tad yn cyfaddef achosi marwolaeth mab

  • Cyhoeddwyd
Scene of crash near WelshpoolFfynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Digwyddodd y ddamwain ar yr A483 ger Y Trallwng

Mae tad wedi pledio'n euog i achosi damwain a laddodd ei fab pump oed.

Roedd Bailey Alan Evans yn eistedd yn sedd flaen y car Citroen Saxo pan fu mewn gwrthdrawiad ar yr A483 ger Y Trallwng ym mis Mai 2011.

Wrth ymddangos yn Llys y Goron Yr Wyddgrug, plediodd tad y bachgen, Alan Lloyd Paul Evans, yn euog i achosi marwolaeth trwy yrru'n beryglus.

Bydd Evans, 34 oed o Wrecsam, yn cael ei ddedfrydu'r mis nesaf.

Adroddiadau

Digwyddodd y gwrthdrawiad ar ddarn o'r ffordd rhwng Y Trallwng a Chroesoswallt rhwng car Evans a char Nissan Qashqai.

Dioddefodd y bachgen anafiadau difrifol, a bu farw yn y fan a'r lle.

Cafodd cwest ar Bailey, o Lanwnnog ger Caersws, ei agor a'i ohirio wrth i'r ymchwiliad troseddol i'r digwyddiad gael ei gwblhau.

Gofynnodd bargyfreithiwr y diffynnydd, David Potter, am adroddiad i gael ei baratoi cyn dedfrydu ynghyd ag adroddiad seiciatryddol "oherwydd yr effaith ddinistriol y mae'r achos hwn wedi ei gael ar y diffynnydd".

Ychwanegodd y byddai'n ddedfryd anodd iawn a fyddai'n cymryd cryn dipyn o amser.

Gorchmynnodd y Barnwr Philip Richards waharddiad gyrru ar Evans, ac fe ganiataodd fechnïaeth wrth i'r adroddiadau gael eu paratoi.

Dywedodd wrth Evans: "Yn amlwg mae hon yn sefyllfa drasig, ond hefyd yn un difrifol iawn.

"Bydd pob dewis o ddedfryd yn cael eu hystyried."