Saethu: Tri dyn gerbron ynadon

Yr Heddlu yn Rhydyclafdy Image copyright (C) British Broadcasting Corporation
Image caption Cafodd heddlu eu galw i'r ffermdy ger Rhydyclafdy ar Ragfyr 15, 2011

Mae tri dyn wedi ymddangos gerbron ynadon i wynebu cyhuddiad yn ymwneud â digwyddiad lle cafodd dyn ei saethu yn ei goes.

Cafodd Steven Evans, 19 o Flaenau Ffestiniog, a Luke Evans, 18 oed o Bwllheli, eu cyhuddo o ddwyn, ac fe gawson nhw'u cadw yn y ddalfa gan ynadon Caernarfon cyn ymddangos yn Llys y Goron yn ddiweddarach y mis hwn.

Mewn gwrandawiad ar wahân, dywedodd yr ynadon eu bod am ganiatáu mechnïaeth i Liam Roberts, 18 oed o Flaenau Ffestiniog, ond mae'r erlyniad yn bwriadu apelio yn erbyn hynny, ac mae yntau hefyd yn y ddalfa.

Honnir i'r tri ddwyn eiddo oedd yn cynnwys sawl gwn, llawddryll o'r 19eg ganrif a swm o arian o gartref William Ward-Jackson, 55 oed, yn Rhydclafdy ger Pwllheli ar Ragfyr 15 y llynedd.

Roedd ail gyhuddiad o fwrgleriaeth difrifol yn Chwilog ar Ragfyr 20 pan oedd ganddynt ddryll.

Straeon perthnasol