Ser chwaraeon yn codi arian

  • Cyhoeddwyd
Richard Parks, Frances Donovan a Gethin JonesFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Bod y cynta adref yw nod Richard Parks, Frances Donovan a Gethin Jones

Mae sêr chwaraeon a'r diwydiant adloniant o Gymru yn herio gweddill gwledydd Prydain mewn ras 1,000 o filltiroedd er mwyn codi arian i Sport Relief.

Bydd y chwaraewyr rygbi Gareth Thomas a Richard Parks, ynghyd â'r athletwr Iwan Thomas ymhlith y rhai fydd yn cystadlu yng nghystadleuaeth First Nation Home.

Gan ddechrau dydd Sadwrn bydd timau o Gymru, Yr Alban, Iwerddon a Lloegr yn cystadlu yn erbyn ei gilydd.

Bydd cystadlaethau yn cael eu cynnal ym mhob un o'r pedair gwlad, gan olygu 1,000 o filltiroedd o redeg, hwylio, rhwyfo a beicio.

Mae'r gystadleuaeth yn para saith niwrnod.

Bydd Tîm Cymru yn dechrau o Gastell Caerdydd am 7am ddydd Sadwrn.

Hyfforddi'n galed

Ar union yr un amser bydd timoedd y gwledydd eraill yn dechrau yn Llundain, Caeredin a Dulyn.

Dywedodd Gethin Jones, capten tîm Cymru: "Mae pawb sy'n cynrychioli Cymru wedi bod yn hyfforddi'n galed dros y misoedd diwethaf.

"Bydd hi'n wythnos galed a byddai'n wych cael cymaint o bobl a phosib i roi cymeradwyaeth ar ddechrau'r ras.

"Rydym am ddod a'r tlws yn ôl i Gymru, ond yn bwysicach oll mae hwn yn ffordd wych o gasglu arian at achosion da.

Hefyd yn cymryd rhan mae'r cyflwynwyr teledu Iolo Williams a Frances Donovan, y morwr Ed Wright, y beiciwr t Matthew Page a'r chwaraewr rygbi Dafydd James.

Bydd y tîm yn teithio 1,000 o filltiroedd gan fynd i Lerpwl, Iwerddon, yr Alban, gogledd Lloegr a Llundain.

Byddant yn dychwelyd i Gaerdydd ar Fawrth 17.

Pan fydd y cystadleuwyr yn croesi i Iwerddon o Lerpwl bydd aelodau'r tîm yn gorfod torri chwys ar beiriannu rhwyfo.

Bydd yna ras hwylio rhwng Larne yng Ngogledd Iwerddon a Stranraer.

Yn y cymal olaf bydd cyfle i'r cyhoedd gymryd rhan mewn ras chwe milltir gan ddechrau o Plass Roald Dahl ym Mae Caerdydd ar ddydd Sul Mawrth 25.

Bydd yr arian sy'n cael ei godi yn cael ei wario ar bobl dlawd a bregus yn y Deyrnas Unedig a gwledydd eraill y byd.