Cwest: Hunanladdiad wedi rhaglen

Cyhoeddwyd

Clywodd cwest bod dyn wedi ei ganfod yn farw yn ei gar y diwrnod wedi i fusnes ei wraig ymddangos ar raglen hawliau'r cwsmer ar BBC Cymru.

Bu farw James Alan Edwards, 57 oed o Ystradgynlais, Powys, o wenwyn carbon monocsid.

Ymddangosodd cwynion am fusnes ei wraig Caroline yn Abertawe - La Belle Bridal Wear - ar raglen X-Ray.

Wrth gofnodi rheithfarn o hunanladdiad, dywedodd y crwner Mark Layton ei bod hi'n ymddangos bod y rhaglen wedi "pryderu Mr Edwards yn fawr".

Nodyn

Mewn datganiad a ddarllenwyd yn y cwest yn Llanelli, dywedodd Mrs Edwards bod ei gŵr wedi bygwth lladd ei hunan ychydig cyn i'r rhaglen gael ei darlledu.

Cafodd ei dangos ar BBC1 Cymru ar Hydref 10, 2011.

Roedd Mrs Edwards wedi dweud wrth yr heddlu bod ei gŵr ar goll ychydig cyn hanner nos ar Hydref 11, ac fe gafwyd hyd i nodyn oedd yn awgrymu ei fod yn bwriadu gwneud niwed i'w hun yn y cartref.

Daeth Heddlu Dyfed Powys o hyd i'w gar Nissan glas ar fynydd Brynaman am 9:55pm y diwrnod hwnnw - roedd Mr Edwards wedi marw.

Canllawiau

Dywedodd cynhyrchydd y gyfres X-Ray, Susie Phillips, yn y gwrandawiad bod y BBC wedi dilyn canllawiau golygyddol wrth baratoi'r rhaglen.

Wrth gofnodi'r rheithfarn, dywedodd Mr Layton: "Mae'n ymddangos i mi fod Mr Edwards yn pryderu'n fawr am y diddordeb a ddangoswyd ym musnes ei wraig gan y rhaglen X-Ray."

Wedi'r gwrandawiad, dywedodd llefarydd ar ran BBC Cymru: "Roedd y rhaglen yn ymwneud â busnes priodasau Mrs Edwards yn unig, a doedd gan ei gŵr ddim rhan yn hynny o gwbl.

"Ond rydym yn cydnabod sylwadau'r crwner, a hoffwn estyn ein cydymdeimlad i'r teulu."