BBC Cymru Fyw

Agor "ysgol fwyaf modern Cymru"

Published
image copyrightBBC news grab
image captionCafodd yr ysgol newydd wobr rhagoriaeth BREEAM am fod yn adeilad 'gwyrdd'

Bydd "ysgol fwyaf modern Cymru" sy'n werth £9.3 miliwn yn agor ei drysau ddydd Llun.

Y nod wrth godi adeilad newydd Ysgol Yr Hendre yng Nghaernarfon, Gwynedd, oedd darparu adnodd i'r gymuned leol yn ogystal ag ysgol i'r disgyblion.

Bydd yr adeilad - sydd â lle i 450 o blant - yn un o'r mwyaf 'gwyrdd' yn y wlad.

Dywedodd arweinydd Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Dyfed Edwards: "Mae sicrhau bod gan holl blant a phobl ifanc Gwynedd y dechrau gorau mewn bywyd yn flaenoriaeth i ni fel awdurdod.

"Mae Ysgol Yr Hendre yn esiampl wych o gydweithio rhwng Cyngor Gwynedd, Llywodraeth Cymru, yr ysgol ei hun a'i llywodraethwyr, a'r gymuned ehangach.

"Canlyniad y prosiect yw y bydd plant yn y rhan yma o Gaernarfon yn cael eu haddysgu yn ysgol fwyaf modern Cymru."

'Calon y gymuned'

Cadeirydd llywodraethwyr Ysgol Yr Hendre yw'r Cynghorydd Roy Owen, a dywedodd: "Mae gennym ysgol y gall y disgyblion, staff a'r gymuned ehangach fod yn falch iawn ohoni.

"Mae'r ysgol newydd yn fwy na dim ond ysgol - mae'r ffaith ei bod hefyd yn gartref i adnoddau sy'n darparu addysg i oedolion, cynlluniau iechyd a lles cymdeithasol a gweithgareddau chwaraeon a diwylliannol yn golygu ei bod yn galon i'r gymuned leol."

Oherwydd dulliau adeiladu fe fydd yr ysgol newydd yn cadw'n gynnes yn y gaeaf ac yn oer yn yr haf sy'n lleihau costau gwresogi a gostyngiad o 60% mewn allyriadau carbon yn ystod oes yr adeilad.

Mae'r adeilad hefyd yn gallu ailgylchu dŵr glaw.

Dywedodd y Cynghorydd Liz Saville Roberts, sy'n arwain ar addysg ar Gyngor Gwynedd: "Mae'r ysgol wedi derbyn gwobr rhagoriaeth BREEAM sy'n golygu ei bod yn un o'r ysgolion mwyaf gwyrdd yn y wlad."

Straeon perthnasol

  • Gwobr i ysgol werdd