Cais Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog i warchod awyr

  • Cyhoeddwyd
Yr awyr uwchben Pen y FanFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Yr awyr yn hwyr yn y nos uwchben Pen-y-fan

Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wedi gwneud cais i fod yn warchodfa awyr dywyll ryngwladol.

Y gobaith yw y bydd hyn yn rhoi hwb i dwristiaeth ac fe fyddai'r statws yn golygu bod llygredd golau yn cael ei atal.

Yn ôl swyddogion, ar noson glir uwchben y bannau mae modd gweld y Llwybr Llaethog yn ogystal â nifer o glystyrau sêr a chawodydd sêr gwib.

Ddydd Sul dechreuodd arolwg golau yn y parc ac mae taflen yn cael ei dosbarthu yn hysbysu pobl sut i fod yn rhan o'r prosiect a sut mae modd atal llygredd golau yn y nos.

"Mae hwn yn gyfle gwych i gael cymaint o wybodaeth â phosib ...," meddai Jim Wilson, Cadeirydd Cymdeithas Parc Bannau Brycheiniog.

"Fydd yr aseswyr golau ddim yn ymweld â thai neb heb ganiatâd ymlaen llaw.

"Dyw hyn ddim yn golygu ein bod eisiau i bobl gael gwared ar eu golau ... yn lle hynny rydyn ni'n gofyn iddyn nhw feddwl am y modd y mae golau yn cael ei ddefnyddio a bydd hyn yn lleihau biliau ynni."

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Syllu ar y sêr ym Mannau Brycheiniog

Bywyd gwyllt

Dywedodd Margaret Underwood, arbenigwraig ar fioamrywiaeth yn y parc, fod llygredd golau wedi effeithio ar fywyd gwyllt.

"Roedd gweld pryfed tân yn brofiad cyfareddol ond maen nhw'n brin iawn erbyn hyn."

Derbyniodd Parc Cenedlaethol Exmoor ac ynys Sark, un o Ynysoedd y Sianel, y statws y llynedd.

Mae Ynys Enlli hefyd wedi gwneud gwneud cais.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol