Llys: 'Arteithio cyn marwolaeth'

  • Cyhoeddwyd
Angelika Dries-JenkinsFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Angelika Dries-Jenkins yn byw ar ei phen ei hun

Yn Llys y Goron Abertawe mae rheithgor wedi clywed bod dynes 66 oed o Arberth, Sir Benfro, wedi cael ei harteithio i farwolaeth gan ddyn oedd eisiau arian i dalu am briodas.

Mae John William Mason, 55 oed o bentref Llandysilio, wedi gwadu llofruddio Angelika Dries-Jenkins yn ei chartref ym mis Mehefin y llynedd.

Clywodd y llys fod y diffynnydd i fod i briodi ychydig ar ôl y llofruddiaeth.

Yn ôl yr erlyniad, roedd wedi tynnu £1,000 o'i chyfrif banc ac wedi gwario'r arian ar alcohol a gamblo.

Dywedodd yr erlynydd, Patrick Harrington QC, fod Ms Dries-Jenkins wedi ei llofruddio ar Fehefin 1, ychydig o ddyddiau cyn ei phen-blwydd yn 67 oed.

Gorfodi

Clywodd y llys fod y diffynnydd wedi ei gorfodi i roi rhif ei cherdyn banc iddo cyn ei churo i farwolaeth a dwyn ei char.

Roedd hi wedi dioddef anafiadau difrifol i'w phen.

Ei merch, Eleanor, ddaeth o hyd i'r corff ar Fehefin 3.

Yn ôl yr erlyniad, fe ddefnyddiodd y diffynnydd y cerdyn i godi arian o fanciau yn Hendy-gwyn ar Daf a Hwlffordd.

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Fe welodd y rheithgor lun teledu cylch cyfyng o'r diffynnydd ddydd Mawrth

Clywodd y llys fod John Mason yn bwriadu priodi â'i ddyweddi Denise Evans ychydig dros wythnos ar ôl y llofruddiaeth.

Ond, meddai'r erlyniad, roedd ei sefyllfa ariannol yn wan iawn gan ei fod yn dibynnu ar daliadau budd-dal o £100 bob pythefnos.

Twyllo

Yn ôl yr erlynydd, roedd y diffynnydd, mab cymydog Ms Dries-Jenkins, wedi twyllo'r bensynwraig er mwyn cael mynediad i'w thŷ.

"Unwaith y cyrhaeddodd y tŷ fe ymosododd arni, gan ei churo ar ei phen. Ei brif reswm am lofruddio oedd arian.

"Ar ôl ei churo i farwolaeth fe wnaeth ddwyn ei bag llaw.

"Does dim dwywaith ei fod wedi ei harteithio er mwyn cael gwybod rhif PIN ei cherdyn banc."

Honnwyd bod y diffynnydd wedi defnyddio ei char er mwyn mynd i Hendy-gwyn ar Daf lle ceisiodd yn aflwyddiannus godi £500 a £300 o dwll yn y wal.

Ychydig yn ddiweddarach llwyddodd i godi ychydig yn fwy na £200 cyn gyrru i Hwlffordd lle cododd £50 arall.

Honnodd yr erlyniad fod y car wedi ei adael mewn maes parcio yn y dre.

Tag electroneg

Clywodd y llys i'r heddlu ddod o hyd i siwmper y diffynnydd mewn bin sbwriel yn y maes parcio a bod DNA y diffynnydd a Ms Dries-Jenkins ar y dilledyn.

Yn ôl yr erlyniad, roedd llwyth o dystiolaeth oedd yn caniatáu i'r heddlu wybod beth oedd symudiadau'r diffynnydd y diwrnod dan sylw.

Roedd yn gwisgo tag electroneg ar ôl iddo dderbyn gorchymyn cymunedol.

Mae'r achos yn parhau.