Cyngor Conwy i drafod cynllun Y Foryd

  • Cyhoeddwyd
Y Foryd, Y Rhyl. Sir DdinbychFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r bont newydd yn rhan o'r cynllun ehangach dros Y Foryd

Mae rhan nesaf cynllun gwerth miliynau o bunnoedd i adfywio harbwr Y Rhyl yn debygol o gael ei chymeradwyo yn ddiweddarach.

Mae cynllun Cyngor Sir Ddinbych ar gyfer Y Foryd yn cynnwys codi caffi, pont ar gyfer cerddwyr a seiclwyr, a sgwâr cyhoeddus newydd.

Mae'r prosiect wedi bod ar y gweill ers Ionawr 2011 ond yn awr fe fydd y cais cynllunio yn cael ei drafod gan Gyngor Conwy am fod y tir ar y ffin rhwng y ddwy sir.

Mae swyddogion yn argymell y dylai cynghorwyr gymeradwyo'r cynllun mewn cyfarfod ddydd Mercher.

Siopau

Mae gwaith adeiladu gwerth £10.4m i wella amddiffynion arfordirol gorllewin Y Rhyl ger y safle arfaethedig eisoes wedi dechrau.

Hefyd mae Y Foryd yn agos i safle hen ffair Y Rhyl lle mae cynllun i ddatblygu'r safle hwnnw wedi dod i stop gan arwain at alwadau i adfer yr ardal honno.

Mae cynllun Cyngor Sir Ddinbych gwerth £9.9 miliwn ac yn cynnwys estyn y morglawdd presennol a chreu 100 o lefydd angori ar gyfer cychod.

Mae yna fwriad hefyd i godi siopau, pont, a llefydd bwyta fel rhan o'r prosiect.

Ym mis Tachwedd y llynedd cytunodd cynghorwyr Cyngor Sir Ddinbych glustnodi £500,000 ychwanegol ar gyfer cynllun Y Foryd.

Mae'r cynllun yn rhan o brosiect ehangach i adfywio gogledd Cymru sy'n cael ei ariannu'n bennaf drwy Swyddfa Ariannu Ewropeaidd Cymru a Llywodraeth Cymru.

Ym mis Chwefror 2011 fe wnaeth cynghorwyr Sir Ddinbych roi sêl bendith ar gyfer y cynllun.

Mae disgwyl i'r gwaith gael ei gwblhau erbyn Mawrth 2013.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol