Gwasanaeth derbynfa i ddiflannu mewn rhai o orsafoedd Heddlu Gwent

Car heddlu Image copyright (C) British Broadcasting Corporation
Image caption Mae'r heddlu yn dweud bod rhaid gwneud arbedion

Fe fydd Heddlu Gwent yn cael gwared ar swyddi derbynfa mewn 10 o'u gorsafoedd fel rhan o doriadau, yn ôl undeb.

Dywedodd undeb Unsain bod y newidiadau wedi cael eu hamlinellu i staff mewn cyfarfod ddydd Mawrth.

O ganlyniad fe fydd nifer y gorsafoedd sydd ar agor i'r cyhoedd yn cael eu cwtogi i bump.

Mae'r undeb wedi galw am adleoli staff fydd yn gweld effaith y newidiadau (sy'n cyfateb i 22 swydd llawn amser) i swyddi eraill.

Dywedodd Heddlu Gwent bod rhaid iddyn nhw wneud arbedion o £32 miliwn.

Mae'r heddlu wedi bod yn ymgynghori gyda'r undebau am fesurau arbed arian.

Yn ôl y llu, mae pobl yn dweud eu bod "eisiau mwy o swyddogion heddlu yn y gymuned a gwell mynediad".

Mae Heddlu Gwent felly, meddai nhw, wedi "ail-ddylunio'r ffordd y mae cymunedau'n gallu defnyddio gwasanaethau er mwyn diwallu anghenion pobl sydd â bywydau prysur."

Ychwanegodd y llu fod gwaith ymchwil yn dangos fod llai a llai o bobl yn ymweld â gorsafoedd heddlu erbyn hyn.

Cau gorsafoedd

Yn gynharach yn y mis, fe gyhoeddwyd datganiad oedd yn dweud eu bod yn edrych ar ailgynllunio'r modd y byddai pobl yn cael mynediad i'r gwasanaethau.

Dywedodd y datganiad bod ymchwil yn dangos bod 'na ffyrdd mwy effeithlon na buddsoddi "cyllid cyfyngedig ar hen adeiladau heddlu, sydd weithiau wedi'u lleoli yn wael ar gyfer y gymuned".

Yn ôl Unsain, cafodd eu haelodau - sy'n gyflogedig gyda Heddlu Gwent ond sydd ddim yn swyddogion heddlu - wybod na fydd angen eu rôl mewn 10 gorsaf sydd ar hyn o bryd yn agored rhwng 9am a 5pm.

Fe fydd y dderbynfa yn parhau yn agored yng Ngorsaf Ganolog Casnewydd 24 awr y dydd, yn ôl Ysgrifennydd yr Undeb yn Heddlu Gwent, Linda Sweet.

'Pryderus'

Fe fyddan nhw'n parhau hefyd yn Y Coed-duon, Y Fenni, Cwmbrân a Glyn Ebwy.

Ond dywedodd bod aelodau wedi cael gwybod na fydd 'na dderbynfa yn y gorsafoedd eraill o Orffennaf 1 ymlaen.

"Rydym yn bryderus bod hyn wedi digwydd," meddai.

"Ond rydym yn optimistaidd y bydd y staff yn cael swyddi eraill ar hyn o bryd.

"Mae gan y gweithwyr yma'r sgiliau gorau ac mae 'na gryn feddwl amdanyn nhw o fewn y gwasanaeth gan fod ganddyn nhw gyfoeth o wybodaeth."

Ychwanegodd bod gan Heddlu Gwent oddeutu 800 o staff heddlu.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.