Cyhoeddi manylion ariannol saith safle Remploy

  • Cyhoeddwyd
Gweithwyr RemployFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Dywed Llywodraeth y DU nad yw'r ffatrïoedd yn gynaliadwy yn ariannol

Bydd gweinidogion San Steffan yn cyhoeddi manylion ariannol ffatrïoedd Remploy fydd yn cau yng Nghymru, gan fygwth swyddi 272 o bobl anabl.

Dywedodd y Gweinidog dros Bobl Anabl, Maria Miller, ei bod yn barod i weithio gyda Llywodraeth Cymru i weld a fyddai modd cadw unrhyw un o'r saith safle yn agored.

Ond mae wedi diystyru'r posibilrwydd o roi cymhorthdal pellach i'r ffatrïoedd.

Cafodd safleoedd Remploy eu sefydlu yn 1946 fel rhan o'r Wladwriaeth Les ac mae'r gweithwyr yn ofni na fyddan nhw'n gallu dod o hyd i swyddi newydd.

Mae'r gwaith yn amrywio o wneud dodrefn i ailgylchu offer trydanol.

Casgliadau

Ond mae'r rhan fwyaf o'u ffatrïoedd yn gwneud colled a'r wythnos ddiwethaf dywedodd Llywodraeth y DU y byddai saith safle yng Nghymru yn cau.

Yn dilyn cyfarfod gyda Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, dywedodd Ms Miller y byddai casgliadau astudiaeth cyfrifwyr KPMG yn cael eu cyhoeddi yn ddiweddarach ddydd Mawrth.

Dywedodd ei fod yn barod i wrando ar syniadau am sut i gadw'r safleoedd yn agored.

Y saith safle dan fygythiad yw Aberdâr, Abertyleri, Pen-y-bont ar Ogwr, Croespenmaen, Merthyr Tudful, Abertawe a Wrecsam.

Bydd y safleoedd yn y Y Porth yn y Rhondda a Chastell-nedd yn parhau yn agored.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol