Pryder am waith ar dai cymunedol

Tai Image copyright Other
Image caption Fe gafodd Cartrefi Cymunedol Gwynedd gyfrifoldeb am berchnogaeth tai cyngor Gwynedd ym mis Ebrill 2010

Mae cytundeb cwmni sy'n gweithio ar gynllun i wella tai cymunedol yng Ngwynedd wedi cael ei ddirwyn i ben.

Roedd nifer o gwynion tenantiaid yn Nyffryn Nantlle ynglŷn â'r gwaith oedd yn cael ei wneud ar eu cartrefi fel rhan o gynllun Cartrefi Cymunedol Gwynedd.

Y corff sydd wedi bod yn gyfrifol am y tai ers mis Ebrill 2010.

Fel rhan o'r cytundeb roedd 'na gynllun gwerth £136m dros bum mlynedd i adnewyddu 6,000 o gartrefi.

Dywedodd llefarydd ar ran CCC fod 'na nifer o "broblemau cychwynnol" a bod un contractiwr, cwmni Apollo, wedi gadael wedi i'r ddwy ochr gytuno mai dyna fyddai orau.

Roedd rhai o denantiaid Stad Bro Silyn yn Nhalysarn wedi cwyno am ansawdd y gwaith, gan gyhuddo'r contractwyr o "flerwch" a "diffyg trefn".

'Gwarthus'

Yn ôl Emlyn Jones, un o'r tenantiaid: "Mae o 'di bod yn warthus i fod yn onest i rai pobl. Fy hun, yr unig drafferth 'dwi wedi ei gael ydy hefo agwedd y contractwyr - Apollo yn enwedig. Y gweithwyr maen nhw wedi eu rhoi i mewn - 'does ganddyn nhw ddim profiad hefo'r gwaith."

Dywedodd un arall o'r tenantiaid, Graham Humphreys, fod cwmni arall, nid Apollo, wedi gadael gwifren drydanol fyw uwchben y baddon am wythnos.

"O'n i wedi dychryn," meddai. "Fasa un o fy mhlant i wedi gallu marw."

Dywedodd Ffrancon Williams, Prif Weithredwr Cartrefi Cymunedol Gwynedd, fod 'na nifer o resymau dros ddod â'r cytundeb gydag Apollo i ben.

"Un oedd lefel y perfformiad oedden ni'n ei diodde'," meddai. "Y rheswm arall oedd edrych ymlaen i'r dyfodol - capasiti'r contractwyr i gynyddu'r niferoedd o dai oedden nhw'n gallu gweithio arnyn nhw."

'Maes newydd'

Roedd Mr Williams yn cydnabod bod 'na "flerwch" ar ddechrau'r cytundebau a bod hynny wedi ei siomi.

"Doedd o ddim oherwydd diffyg ymdrech ar ein hochr ni na'r contractwyr chwaith a bod yn deg - ond roedd o'n faes newydd."

Mynnodd fod Cartrefi Cymunedol Gwynedd wedi ymateb yn gadarnhaol i'r sefyllfa a bod y corff "wedi dysgu gwersi" ac na fyddai rhywbeth tebyg yn digwydd eto.

Mae 'na drafodaethau eisoes yn cael eu cynnal gyda chwmni arall i gwblhau'r gwaith ar y cartrefi.

Ond fe fydd 'na oedi i ryw 70 o drigolion yn ardal Penygroes.

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.