Cyngor Conwy o blaid cynllun adfywio'r Foryd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r bont newydd yn rhan o'r cynllun ehangach dros Y Foryd

Mae rhan nesaf cynllun gwerth miliynau o bunnoedd i adfywio harbwr Y Rhyl gam yn nes wedi i Gyngor Conwy roi caniatâd cynllunio.

Roedd Cyngor Sir Ddinbych wedi dweud bod cynllun Y Foryd yn cynnwys caffi, pont ar gyfer cerddwyr a seiclwyr a sgwâr cyhoeddus.

Mae'r prosiect wedi bod ar y gweill ers Ionawr 2011 ac mae'r tir ar y ffin rhwng y ddwy sir.

Eisoes mae gwaith adeiladu gwerth £10.4m i wella arfordir gorllewin Y Rhyl ger y safle arfaethedig wedi dechrau.

Hefyd mae Y Foryd ger safle hen ffair Y Rhyl lle mae cynllun i ddatblygu'r safle hwnnw wedi dod i stop.

Mae cynllun Cyngor Sir Ddinbych gwerth £9.9 miliwn ac yn cynnwys estyn y morglawdd a chreu 100 o lefydd angori.

Siopau

Mae yna fwriad hefyd i godi siopau, pont, a llefydd bwyta fel rhan o'r prosiect.

Ym mis Tachwedd cytunodd cynghorwyr Cyngor Sir Ddinbych i glustnodi £500,000 ychwanegol ar gyfer cynllun Y Foryd.

Mae'r cynllun yn rhan o brosiect ehangach i adfywio gogledd Cymru sy'n cael ei ariannu'n bennaf drwy Swyddfa Ariannu Ewropeaidd Cymru a Llywodraeth Cymru.

Ym mis Chwefror 2011 fe wnaeth cynghorwyr Sir Ddinbych roi sêl bendith ar gyfer y cynllun.

Mae disgwyl i'r gwaith gael ei gwblhau erbyn Mawrth 2013.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol