Trafod dyfodol ariannol Cymru mewn digwyddiadau cyhoeddus

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Aelodau Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru

Fe fydd cyfarfod cyhoeddus cyntaf y Comisiwn ar Ddatganoli, Comisiwn Silk, yn cael ei gynnal nos Iau.

Yn ystod y tri mis nesaf, mae 'na gyfres o ddigwyddiadau cyhoeddus wedi eu trenu er mwyn i'r comisiwn glywed barn pobl Cymru.

Mae'r comisiwn yn edrych a ddylai pwerau treth a benthyca gael eu datganoli i Gymru a'i peidio a sut gellid gwella atebolrwydd ariannol Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru.

Bydd 'na amrywiaeth o ddigwyddiadau ar hyd a lled Cymru yn gyfle i bobl ddweud eu dweud.

"Mae clywed safbwyntiau pobl ledled Cymru yn bwysig tu hwnt i ni fel Comisiwn," meddai Cadeirydd y Comisiwn, Paul Silk.

"Bydd hyn yn ein helpu i roi sylfaen i'n trafodaethau.

"Rydym wedi dweud erioed ein bod yn awyddus i wneud yn siŵr bod ein proses ymgysylltu mor eang ag y bo modd, a bydd y digwyddiadau hyn yn ein helpu i sicrhau hynny.

"Rydym wedi trefnu amrywiaeth o wahanol ddigwyddiadau er mwyn darparu ar gyfer pawb.

"Er y bydd ambell un yn teimlo'n gyfforddus mewn lleoliad mwy ffurfiol, megis sesiwn casglu tystiolaeth neu ddigwyddiad cyhoeddus, bydd yn well gan eraill sesiwn galw heibio sydd â naws mwy anffurfiol.

"Rwy'n gobeithio y bydd yr amrywiaeth o ddigwyddiadau sydd wedi'u cynllunio yn darparu ar gyfer anghenion pawb ac yn annog pobl i ddod i rannu eu safbwyntiau."

Fe fydd y digwyddiadau cyntaf yn Abertawe, y canolbarth a'r gorllewin.

Fe fydd y comisiwn wedyn yn symud i dde a gorllewin Cymru ym mis Ebrill a Mai.

Mae gwybodaeth bellach ar wefan newydd y Comisiwn.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol