Trafod dyfodol ariannol Cymru mewn digwyddiadau cyhoeddus

Aelodau Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru Image copyright Huw Evans picture agency
Image caption Aelodau Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru

Fe fydd cyfarfod cyhoeddus cyntaf y Comisiwn ar Ddatganoli, Comisiwn Silk, yn cael ei gynnal nos Iau.

Yn ystod y tri mis nesaf, mae 'na gyfres o ddigwyddiadau cyhoeddus wedi eu trenu er mwyn i'r comisiwn glywed barn pobl Cymru.

Mae'r comisiwn yn edrych a ddylai pwerau treth a benthyca gael eu datganoli i Gymru a'i peidio a sut gellid gwella atebolrwydd ariannol Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru.

Bydd 'na amrywiaeth o ddigwyddiadau ar hyd a lled Cymru yn gyfle i bobl ddweud eu dweud.

"Mae clywed safbwyntiau pobl ledled Cymru yn bwysig tu hwnt i ni fel Comisiwn," meddai Cadeirydd y Comisiwn, Paul Silk.

"Bydd hyn yn ein helpu i roi sylfaen i'n trafodaethau.

"Rydym wedi dweud erioed ein bod yn awyddus i wneud yn siŵr bod ein proses ymgysylltu mor eang ag y bo modd, a bydd y digwyddiadau hyn yn ein helpu i sicrhau hynny.

"Rydym wedi trefnu amrywiaeth o wahanol ddigwyddiadau er mwyn darparu ar gyfer pawb.

"Er y bydd ambell un yn teimlo'n gyfforddus mewn lleoliad mwy ffurfiol, megis sesiwn casglu tystiolaeth neu ddigwyddiad cyhoeddus, bydd yn well gan eraill sesiwn galw heibio sydd â naws mwy anffurfiol.

"Rwy'n gobeithio y bydd yr amrywiaeth o ddigwyddiadau sydd wedi'u cynllunio yn darparu ar gyfer anghenion pawb ac yn annog pobl i ddod i rannu eu safbwyntiau."

Fe fydd y digwyddiadau cyntaf yn Abertawe, y canolbarth a'r gorllewin.

Fe fydd y comisiwn wedyn yn symud i dde a gorllewin Cymru ym mis Ebrill a Mai.

Mae gwybodaeth bellach ar wefan newydd y Comisiwn.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.