Gwagio cartref gofal oherwydd tân

  • Cyhoeddwyd

Bu'n rhaid i 37 o bobl adael cartref gofal preifat yn Llanelli yn dilyn tân yn y golchdy yno.

Cafodd diffoddwyr eu galw i Ganolfan Gofal Llys y Coed am 9:21pm nos Fercher.

Daeth clod i'r diffoddwyr ac i staff y cartref gan bennaethiaid y Gwasanaeth Tân am arwain y trigolion i ddiogelwch, gan ddweud y gallai fod wedi bod yn llawer mwy difrifol.

Chafodd neb anaf, ond sychwr dillad sy'n cael y bai am y tân.

Dywedodd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru bod pedair injan dân wedi mynd i'r digwyddiad, ynghyd â'r heddlu a'r gwasanaeth ambiwlans.

Bu'n rhaid iddyn nhw ddefnyddio offer anadlu arbennig i daclo'r fflamau, ond cafodd y tân ei gyfyngu i'r golchdy.

Dywedodd Alan Sherman, rheolwr y Gwasanaeth Tân ar y safle: "Roedd gweithredoedd cyflym y diffoddwyr wedi llwyddo i gyfyngu'r tân a'i ddiffodd yn llwyddiannus.

"Roedden nhw hefyd wedi llwyddo i gael 37 o drigolion a staff allan o'r eiddo yn gyflym iawn.

"Roedd yn drawmatig i'r trigolion, a chwarae teg i'r staff, fe lwyddon nhw i dawelu ofnau'r trigolion ac roedden nhw'n gymorth mawr i ni wrth gael pawb allan.

"Roedd y cyfan yn ddigwyddiad cymharol fach yn y diwedd, ond gallai fod wedi bod yn waeth o lawer oni bai am weithredu cyflym y criwiau."

Gadawodd y Gwasanaeth Tân y safle am 10:47pm.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol