Libya: Cyhuddiadau'n bosibl

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, presser
Disgrifiad o’r llun,
Gallai Gareth Montgomery-Johnson a Nicholas Davies-Jones wynebu cyhuddiadau

Mae newyddiadurwr o Gymru a chydweithiwr iddo sy'n cael eu dal yn gaeth yn Libya yn disgwyl cael clywed eu tynged wedi iddyn nhw gael eu trosglwyddo i ofal y llywodraeth yno.

Cafodd Gareth Montgomery-Johnson, o Gaerfyrddin, a Nick Davies-Jones eu cipio gan filisia'r mis diwethaf.

Fe gawson nhw'u trosglwyddo i ofal y weinyddiaeth gartref yn Tripoli ddydd Mercher, ac maen nhw'n ystyried dod â chyhuddiadau yn erbyn y ddau.

Roedden nhw wedi bod yn gweithio i sianel deledu iaith Saesneg o Iran - Press TV - ac mae honiadau iddyn nhw fynd i mewn i Libya yn anghyfreithlon.

Ers hynny mae teulu Mr Montgomery-Johnston a grwpiau hawliau dynol wedi bod yn lobïo i'r dynion gael eu trosglwyddo i'r llywodraeth.

Fideo

Yn gynharach yr wythnos hon, fe ymddangosodd y ddau mewn fideo gan ymddiheuro am fynd i Libya heb awdurdod.

Disgrifiad,
Garry Owen yn holi gohebydd y BBC yn y Dwyrain Canol, Wyre Davies.

Yn y fideo, a gafodd ei recordio ar Fawrth 12 yn ôl Mr Davies-Jones, roedd y ddau'n dweud eu bod yn cael eu trin yn dda. Roedden nhw'n ymddangos mewn iechyd da.

Dywedodd llysgenhadaeth y DU yn Libya eu bod yn dilyn yr achos yn ofalus, ac yn cynnig cefnogaeth gonsiwlar lawn.

Dywedodd chwaer Mr Montgomery-Johnston, Mel Gribble, bod "elfen o dawelu ofnau" o wybod bod ei brawd a'i ffrind bellach dan ofal "yr awdurdodau cywir".

Dywedodd: "Mae'n rhyddhad, ond dyw e ddim adre eto. Roeddem ni mewn sefyllfa lle'r oedden ni'n gwybod dim."

'Dim awdurdodau'

Dywedodd gohebydd y BBC yn y dwyrain canol, Wyre Davies, bod y dynion mewn sefyllfa llawer gwell erbyn hyn, ond bod y llywodraeth yn Tripoli yn ystyried dwyn cyhuddiadau yn eu herbyn.

Dywedodd: "Dyw hynny'n ddim byd newydd - mae llawer o newyddiadurwyr gan gynnwys fi fy hunan wedi mynd i mewn i Libya heb awdurdod yn syml oherwydd doedd dim awdurdodau yno i roi'r hawl i ni wneud hynny.

"Ond os ydych yn gweithio yn y wlad nawr, mae disgwyl i chi gael awdurdod y llywodraeth dros dro newydd. Mae'n ymddangos nad oedd hynny ganddyn nhw."

Ychwanegodd: "Fydden i ddim yn synnu petai nhw'n cael eu rhyddhau neu estraddodi o fewn y dyddiau nesaf."

Straeon perthnasol