Eisteddfod yr Urdd yn Llundain

Capel Jewin Llundain (llun gan John Samuel) Image copyright Other
Image caption Cafodd yr Eisteddfod ei chynnal yng Nghapel Jewin, Llundain

Am y tro cyntaf fe gafodd Eisteddfod Ranbarth Urdd Gobaith Cymru ei chynnal yn Llundain.

Cafodd yr Eisteddfod ei chynnal yng Nghapel Jewin, yn ardal Barbican.

Y darlledwr, Huw Edwards agorodd yr Eisteddfod yn swyddogol.

Bu'r y mwyafrif o'r cystadleuwyr yn cystadlu'n fyw yn y Capel, ac eithrio tair chwaer o Bahraina gystadlodd am y tro cyntaf eleni drwy gysylltiad Skype.

Beirniaid

Cafodd eu perfformiadau eu darlledu'n fyw ar sgrin fawr gan gael eu beirniadu yn yr un modd â'r cystadleuwyr eraill.

Y beirniaid oedd y gantores Fflur Wyn, Catrin Morris Jones, Rhian Medi Roberts, Nesta Owen, Sara Roberts a Deiniol Rees.

Yn arwain o'r llwyfan oedd Sioned William, Iago Griffith a Rhian Jones.

Sefydlwyd yr Eisteddfod Rhanbarth i'r rhai sy'n byw y tu allan i Gymru wyth mlynedd yn ôl a hyd eleni, mae'r Eisteddfod wedi ei chynnal mewn gwahanol leoliadau yng Nghaerdydd.

Dywedodd Aled Siôn, Cyfarwyddwr Eisteddfod yr Urdd: "Mae nifer o aelodau'r Urdd yn byw dros y ffin ac yn awyddus i gystadlu yn yr Eisteddfod gyda'u bryd ar gyrraedd llwyfan Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd.

"Os yw'r arbrawf yma o gynnal yr Eisteddfod tu allan i Gymru yn llwyddiannus, efallai y byddwn yn ymweld â dinasoedd a chanolfannau eraill dros y ffin yn y dyfodol."

Bydd buddugwyr yr Eisteddfod yn cystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd a gynhelir ar dir Coleg Meirion Dwyfor, Glynllifon rhwng 4 a 9 o Fehefin 2012.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.